Pocta predkom


Rab

Rod Rab pochádza z nemecky osídlenej oblasti neďaleko Hranic na Maravě. Žili v obci Polom (nem. Pohl). Po r. 1945 z obce vysídlili nemecky hovoriacich obyvateľov. Priezvisko zapisovali i v podobe Raab.
 
Najstarší známy predok je Mikuláš (okolo 1580). Vieme o jeho 2 deťoch: Hansl (okolo 1610) a Anna (okolo 1610) vyd. Kajnarová
 
Hansl (1610) sa 23.2.1631 oženil s Dorotou a mali deti: Hans (okolo 1635), Sabina (20.10.1637), Jiří (19.3.1640). Hans (1635) sa 23.5.1660 oženil s Dorotou Andrssovou a mali dcéru Zuzanu (22.5.1661).
 
Anna (1610) sa 25.9.1633 vydala za Šimona Kajnara z Polomu. Tu priezvisko Rab v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
V ČR má súčasnosti priezvisko Rab 22 ľudí, z toho 14 žije v okr. Šumperk. Priezvisko Raab má 264 ľudí, väčšina z nich je na Morave.