Pocta predkom


Trhlík

Náš rod Trhlík má dávne korene v obci Pacetluky (fara Holešov, okr. Kroměříž). Pôvod priezviska je snáď v slove trhat. Možno dávny predok niečo roztrhal, alebo sa od niekoho odtrhol.
 
Najstarší známy predok je Martin (okolo 1550). Vieme o ňom, že v r. 1585 platil v naturálnej forme desiatok fare Holešov, ktorý pozostával z 10 snopov pšenice a 10 snopov ovsa. Martin mal syna Václava (okolo 1590). Václav mal manželku Kateřinu, žili na štvrťlánovom grunte č. 27 a vieme o ich 2 deťoch: Martin (okolo 1620) a Zuzana (4.12.1625). Záznam o krste Zuzany 4.12.1625:
Martin (1620) sa na konci 30-ročnej vojny okolo r. 1647 oženil s Annou a mali deti: Václav (10.9.1648), Jiří (18.3.1653), Anna (10.4.1656) vyd. Skácelová, Pavel (2.5.1659), Jan (1663, zom. malý 3.2.1663).
Pacetluky patrili Matropolitnej kapitule Olomouc, boli začlenené do panstva Velká Bystřice. Daňové povinnosti 2/4 lánika Martina na sv. Jiřího a sv Václava zapísané v r. 1677:
Václav (1648) sa v r. 1672 oženil s Marianou zo susednej obce Prusinovice. Jeho ďalší osud zatiaľ nepoznáme.
Jiří (1653) zapísaný ako Jura Tyrhlik sa 12.2.1681 oženil s Magdalenou (Mandou) Karhanovou:
 
Svedkom na svadbe bol Martin Trhlík, pravdepodobne Jiřího otec.
Jura a Manda mali deti: Marina (23.3.1684) vyd. Dostálová, Jan (20.5.1686), Václav (1.2.1694).
Marina (1684) sa 1.5.1702 vydala za Jana Dostála do obce Sušice a tu priezvisko Trhlík v línii našich predkov končí.
V záznamoch v matrikách sa objavuje Jiří (okolo 1700), ktorý by mohol byť synom Jiřího (1653). Jiří (1700) žil s manželkou Veronikou v obci Martinice a mali deti: Anna (28.8.1729), Veronika (14.1.1735).
Václav (1694) zostal na rodičovskom grunte č. 27 a oženil sa s Ludmilou Zlámalovou. Túto vetvu potomkov rodu Trhlík z Pacetluk spracovala Marie Zachovalová. Václav a Ludmila mali syna Isidora (30.5.1731), ktorý sa oženil s Veronikou Zmeškalovou z Pacetluk a mali deti: Tomáš (16.11.1761) a Pavel (1.7.1765).
 
Tomáš (1761) zostal na rodičovskom grunte, oženil sa s Annou Ležákovou a mali deti: Jan (16.8.1783) a Veronika (25.2.1786) vyd. Kubíčková. Jan (1783) sa oženil s Alžbětou Kovaříkovou a mali deti: Anna (8.9.1809) vyd. Sklenářová, Jan (18.1.1823). Jan (1823) opustil rodný grunt, oženil sa s Veronikou Vrublovou a usadili sa v susednej obci Prusinovice v dome č. 58. Mali syna Josefa (29.5.1878), ktorý sa oženil s Františkou Hurtovou. Josef (1878) a Františka žili v Prusinoviciach v dome č. 208, mali dcéru Anežku (21.7.1914), ktorá sa vydala za Stanislava Adámka.
 
Pavel (1765) sa oženil s Annou Sklenařovou z Prusinovic a žili v Pacetlukách v dome č. 4. Pavel a Anna mali deti: Pavel (2.2.1796) a Jiří (8.6.1798). Táto vetva Trhlíkovcov sa presunula do obce Tučapy.
Pavel (1796) sa oženil s Kateřinou Janalíkovou, usadili sa v obci Tučapy v dome č. 20. Pavel a Kateřina mali syna Jana (18.7.1820), ktorý sa oženil s Annou Vlachovou, žili v Tučapoch v dome č. 1 a mali deti: Filipina (1859), Františka (27.4.1862) vyd. Janalíková, František (7.1.1865), Josef (1.8.1872), Jan (15.10.1874). František (1865) sa oženil s Františkou Sklenářovou a mali deti: Karolína (31.10.1893) vyd. Křepelková, Antonína (5.6.1895) vyd. Dohnalová, Bedřich (2.5.1897), Jan (26.6.1900), František (29.11.1904), Rudolf (14.2.1906), Josef (31.8.1909), Anna (29.6.1913) vyd. Krejsová, Lydie (29.12.1916) vyd. Kalendová. Josef (1872) sa oženil s Antoniou a mali deti: Jan a Josef.
Jiří (1798) sa oženil s Annou Žákovskou, usadili sa v obci Tučapy v dome č. 27, kde mali deti: Petronila (8.5.1829) vyd. Horáková, Jan (1838), Anna (1841), Františka (1848).
 
***
 
V súčasnosti žije v ČR okolo 295 ľudí s priezviskom Trhlík. Sú v 2 lokalitách - v našej moravskej a v JZ Čechách (Plzeň a okolie).