Pocta predkom


Velech

Naši predkovia z rodu Velech žili v obci Dolní Újezd (okr. Přerov). Záhadou je slovný pôvod priezviska. Jeho základom nie je české slovo. Welech v luxemburskom jazyku znamená - dobre vykonané. Mohlo by sa jednať aj o skomolené nemecké - welche, teda - ktorý. Alebo wellig, teda zvlnený, čo by prenesene mohlo vyjadrovať kučeravý, teda - kučera, čo už je bežné priezvisko. Pýta si to ďalšie úvahy.
 
V registroch Helfštýnskeho panstva z r. 1609 je zapísaný Václav Velech v obci Bohuslávky.
V lánskych rejstříkoch z r. 1657-1679 sú na panstve Hranice (Lipník nad Bečvou) zapísaní Jura a Vencl. Predpokladám, že sa narodili pred r. 1630.

Najstaršie známe tri osoby z matrík sú rovesníci - Pavel, Jura a Jiří, ktorí sa narodili okolo r. 1670. Ich sestrou by mala byť Magdalena vyd. Bučková.
 
Pavel (1670) je spojený s domom č. 26. Obec patrila pod velkostatek Lipník nad Bečvou. Zápis v gruntovej knihe: "Roku 1711 dne 5 Marti koupil tuto chalupu 26 Pavel Velech od Jana Buchty na sumu 25 hř. a na závdavek 18 hř. Přidanek: rýl, motyka, kohut a slepica.":
Pavel mal s manželkou Marinou deti: Jan (okolo 1700), Martin (okolo 1710), Pavel (9.6.1704), Marína (23.2.1708), Barbora (4.9.1711) a asi Václav.
Jan (1700) zostal na rodičovskom grunte. V r. 1728 kúpil chalupu č. 26 za sumu 20 hř. Peniaze mal vyplatiť mateři, Václavovi (žeby brat?) a Barbore:
Jan mal manželku Marinu a mali deti: Anna (24.6.1727) vyd. Šípková, dvojičky Josef (zom. malý) a Veronika (22.1.1734), Josef (21.3.1736), František (okolo 1737).
Dcéra Anna (1727) sa 9.11.1750 vydala za Ignáca Šípka z Oseku. Tu v našej línii predkov priezvisko Velech končí.
 
František (1737), Annin brat, zo zatiaľ neznámeho dôvodu nežil v dome č. 26, ale v dome č. 33. Až v r. 1782 kúpil chalupu č. 26 od Antoše Slížka za 30 hř. V dome č. 26 žili Velechovci až do 20. st. František mal s manželkou Marinou syna Antonína (17.5.1771), ktorý sa 28.8.1792 oženil s Veronikou Matuškovou a mali deti: František (4.8.1793, zom. malý), Anna (9.1.1795), Petr (23.4.1797), František (8.1.1800). František (1800) sa 21.8.1821 oženil s Annou Velíškovou a mali deti: Jakub (10.7.1822), Františka (6.5.1824), Jan (16.5.1825). Jan (1825) sa 21.8.1855 oženil s Apolénou Zadařilovou a mali deti: Jindřich (13.7.1862), Antonín (6.11.1868).
Jindřich (1862) zostal v rodičovskom dome, 16.9.1890 sa oženil s Filoménou Peterkovou a mali deti: Jan (5.5.1891), Josef (29.7.1892), Jindřich (26.5.1901).
Antonín (1868) sa 22.8.1892 oženil s Františkou Solařovou z Jezernice, tam sa usadili a mali dcéru Františku (9.2.1897).
 
Martin (1710), brat Jana, sa 16.1.1735 priženil na grunt č. 14 ku Kateřine Hradilovej, vdove po Václavovi Šromovi. Martin a Kateřina mali deti: Martin (10.8.1736), František (3.8.1740), Jan (15.7.1743). Jan (1743) mal synov: Petr (1766) a Jan (okolo 1770). Petr (1766) žil v obci Staměřice. Jan (1770) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Barborou Kramplovou z Tršic a mali deti: Josef (19.3.1801), Anna (17.7.1803), Benedikt (9.8.1809). Benedikt (1809) žil v dome č. 57, 3.10.1843 sa oženil s Josefou Přikrylovou z Velkého Újezu a mali deti: Marie (7.12.1849) vyd. Horylová, František (25.8.1855), Žofie (12.5.1857), Jakub (24.7.1859), Inocent (27.7.1861), Bartoloměj (23.8.1865).

Jura (1670) je spojený s domom č. 8 okolo r. 1700. Jeho priezvisko zapísali aj vo forme Velešík. Oženil sa s Alžbětou a mali deti: Rosina (23.12.1691), Ondřej (19.11.1696, zom. malý), Ondřej (5.4.1698), Václav (6.9.1701). Václav (1701) sa 21.1.1731 oženil s Alžbětou Fridrichovou a mali deti: Anna (28.7.1732), Marina (15.3.1735), Václav (11.1.1738), František (18.7.1741).
 
Jiří (1670) mal s manželkou Marinou syna Jana (20.6.1695).

*
 
Padlí v 1. sv. vojne
 
Roman (26.2.1882) bol úradne vyhlásený za mŕtveho 1.3.1919. Narodil sa v Prostřední Bečve, ale miestne príslušný bol do Dolného Újezdu. Jeho mamou bola Žofie (1857) z d.č. 57, dcéra Benedikta Velecha (1809) a Josefy Přikrylovej.
Antonín (14.11.1889) zomrel v r. 1917 v Omsku. Zatiaľ neviem, kto sú jeho rodičia. V obci je pomník na počesť padlých.
Josef (29.7.1892) z domu č. 26 zomrel v r. 1916 alebo 1917 v Rusku.
 
*
 
Velech v obci Bohuslávky
Jiří (okolo 1640) žil v obci Bohuslávky a mal dcéru Marinu (okolo 1670), ktorá sa 22.7.1691 vydala za Pavla Zabečku.
 
Velech v meste Lipník
Matěj (okolo 1700) s manželkou Rosinou mali dcéru Kateřinu (17.11.1734).
 
Jan (okolo 1690) mal syna Josefa (pravdepodobne z obce Loučka), ktorý sa 22.1.1736 oženil s Kateřinou Zdráhalovou z Loučky.
 
*
 
Priezvisko Velech má v súčasnosti len 44 ľudí v ČR. Väčšina žije v tomto kraji.
Rozmiestnenie priezviska Velech vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Velech