Pocta predkom


Velech

Naši predkovia z rodu Velech žili v obci Dolní Újezd (okr. Přerov). Záhadou je slovný pôvod priezviska. Jeho základom nie je české slovo. Welech v luxemburskom jazyku znamená - dobre vykonané. Mohlo by sa jednať aj o skomolené nemecké - welche, teda - ktorý. To je ale pre tvorbu priezviska dosť čudné. 
 
V lánskych rejstříkoch z r. 1657-1679 sú na panstve Hranice (Lipník nad Bečvou) zapísaní Jura a Vencl. Predpokladám, že sa narodili pred r. 1630.

Najstaršie známe dve osoby z matrík sú rovesníci - Pavel a Jura, ktorí sa narodili okolo r. 1670.
Pavel (1670) je spojený s domom č. 26. Obec patrila pod velkostatek Lipník nad Bečvou. Zápis v gruntovej knihe: "Roku 1711 dne 5 Marti koupil tuto chalupu 26 Pavel Velech od Jana Buchty na sumu 25 hř. a na závdavek 18 hř. Přidanek: rýl, motyka, kohut a slepica.":
Pavel mal s manželkou Marinou 5 detí: Jan (okolo 1700), Martin (okolo 1700), Pavel (9.6.1704), Marína (23.2.1708) a Barbora (4.9.1711). Martin (1700) sa 16.1.1735 priženil ku Kateřine Hradilovej, vdove po Václavovi Šromovi, na grunt č. 14.
Jan (1700) zostal na rodičovskom grunte. V r. 1728 kúpil chalupu č. 26 za sumu 20 hř. Peniaze mal vyplatiť mateři, Václavovi (žeby brat?) a Barbore:
Jan mal manželku Marínu a mali spolu 5 detí: Anna (24.6.1727) vyd. Šípková, dvojičky Josef (zom. malý) a Veronika (22.1.1734), Josef (21.3.1736) a František (okolo 1737).
Dcéra Anna (1727) sa 9.11.1750 vydala za Ignáca Šípka z Oseku. Tu v našej línii predkov priezvisko Velech končí.
 
František (1737), Annin brat, zo zatiaľ neznámeho dôvodu nežil v dome č. 26, ale v dome č. 33. Až v r. 1782 kúpil chalupu č. 26 od Antoše Slížka za 30 hř. V dome č. 26 žili Velechovci až do 20. st.

Jura (1670) je spojený s domom č. 8. Okolo roku 1700 byl v držení té chalupy (grunt č. 8) Jura Velech. Oženil sa s Alžbětou a vieme o ich 3 deťoch: Ondřej (19.11.1696, zom. malý), Ondřej (5.4.1698) a Václav (6.9.1701).