Pocta predkom


Morch

Rod Morch žil v sudetskej oblasti a pravdepodobne sa tu kedysi objavil po príchode z niektorého nemeckého kniežatstva. Prvá zmienka sa spája s obcou Blahutovice, dnes časť Jeseníka nad Odrou (okr. Nový Jičín). Nemecký názov obce je Blattendorf. Obec sa nachádza východne od Bělotína. Rod Morch dobre spracovala Dagmar Vysloužilová z Brna.

V Blahutoviciach sa narodil Jakub Morch (1689), najskôr písaný Morych, potom Morch. Jakub sa 12.9.1723 v Bělotíne oženil s Mariannou Lopreisovou z Bělotína: 

Najskôr žili v Blahutoviciach, tu sa im narodilo 5 detí: Rosina, Tomáš, Anna, Magdalena vyd. Rýparová a Marianna (10.3.1734) vyd. Kajnarová. Jakub a Marianna sa okolo r. 1735 usadili v obci Klokočí (okr. Přerov). V r. 1737 kúpili grunt č. 15 od Antonína Kajnara. V Klokočí sa im narodilo ďalších 6 detí: Jiří (1736), Josef, Jakub, Veronika, Barbora a Martin (8.11.1746).

Krst Martina 8.11.1746:

Martin (1746) zostal na rodičovskom grunte a 8.6.1765 sa oženil s Mariannou Rýparovou. Martin a Marianna mali 8 detí: Anna, Marianna, Magdalena, Barbara, Kateřina (20.11.1774) vyd. Rýparová, Veronika, a dvojičky Josef  (6.2.1780) a Rosina (6.2.1780) vyd. Váňová. Manželka Marianna zomrela 1.7.1797 a Martin sa oženil s Mariannou Formánkovou, s ktorou mal ešte ďalších 6 detí: František (29.1.1799), Valentín (6.2.1801), Josef Matyáš, Tomáš, Antonín a Rozálie (27.8.1810). Takže Martin mal až 14 detí, avšak väčšina zomrela v detskom veku.

Kateřina (1774) sa 20.11.1791 vydala za Martina Rýpara a mali spolu 5 detí. Tu priezvisko Morch v našej línii predkov končí.

 

Martin (1746) mal divokejšiu povahu. Opísaný je v knihe o obci Klokočí na str. 33: Klokočští chodili na dobytčí trh do Lipníku. Roku 1792 se v době trhu dostali do sporu klokočský purkmistr Martin Morch (č. p. 15) s lipnickým předměšťanem a radním Karlem Majerem. Majer nazval Morcha psem a řekl mu, že není žádný purkmistr. Vše se odehrálo v panském vinném šenku těsně před polednem. Morch si měl stěžovat na utrpěnou pohanu u vrchnostenského úřadu, ale patrně neuspěl. V září 1794 zaslal Morch žalobu lipnickému magistrátu a žádal od Majera 30 zl. jako odškodnění za způsobenou potupu, plus uhrazení soudních výloh. Na 18. listopad byly obě strany předvolány k projednání celé kauzy. Lipnický magistrát vyslechl svědky, kteří však vypovídali spíše v neprospěch žalobce Martina Morcha. Podle nich měl Morch na onu větu obdobně odpovědět, chovat se vzpurně, nedbat na výzvy ke klidu a ztropit povyk. Nakonec musela být přivolána vojenská patrola, Morch byl odveden do vězení. Také následující rok o dobytčím trhu na zmíněnou událost přišla řeč. I tentokrát Morch dorazil do panského šenku a choval se tak bouřlivě, že mu hostinský odmítl dále nalévat. Podle svědků se před dvěma lety v nočních hodinách choval nepřístojně v hranických uličkách a skončil ve vězení. Nakonec byl klokočský purkmistr Martin Morch se svou žádostí o satisfakci a peněžní náhradu v prosinci 1794 odmítnut. Navíc byl povinen uhradit soudní výlohy ve výši 9 zl. 50 kr.

 

* * *

V súčasnosti žije v ČR 59 mužských nositeľov priezviska Morch.

Rozmiestnenie priezviska Morch vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Morch