Pocta predkom


Kopečný

Naši predkovia Kopeční žili v Trnávke a Dolnom Újezde (okr. Přerov). 
Jakub Kopečný (okolo 1650) žil v Trnávke a s Kateřinou mali syna Jana (29.4.1689).
Jan (1689) sa v januári 1711 oženil s Marínou Lubašíkovou a vieme o ich 4 deťoch: Matěj (okolo 1712), Jan , Martin (okolo 1713) a Veronika (1713).
Martin (1713) sa usadil v Dolnom Újezde. S manželkou Annou mali deti: Josef (1734), Veronika (9.2.1741) a Marianna. 
Josef (1734) sa 27.2.1766 oženil s Mariannou Linekovou. Žili v Dolnom Újezde v dome č. 25 a mali 7 detí: František (4.10.1767), Josef, Josef, Šimon, bez mena, Anna a Anna (30.7.1782).
 
František (1767) zostal v rodičovskom dome, 8.5.1792 sa oženil s Annou Dohnalovou z Bohuslávok a mali 6 detí: Josef (20.10.1793), Marianna (25.12.1795) vyd. Fridrichová, Václav, František, Veronika (3.2.1807) a Anna (1808).
 
Marianna (1795) sa vydala za Justína Fridricha do Trnávky č. domu 5 a tu priezvisko Kopečný v našej vetve končí.
 
* * *
 
V 2. polovici 18. st. žili Kopeční Trnávky a v okolitých obciach:
V Trnávke v dome č. 6 František Kopečný a Polexina.
V Dolnom Újedze v dome č. 9 Jan Kopečný a Kateřina a v dome č. 25 Josef a Marianna. 
V obci Bohuslávky v dome č. 7, 23 Josef Kopečný a Kateřina. 
Vo Veselíčku v dome č. 25 Jiří Kopečný a Marína.
V Oseku v dome č. 86 (87) Jiří Kopečný a Marína.