Pocta predkom


Kopečný

Naši predkovia Kopeční žili v Trnávke a Dolnom Újezde (okr. Přerov). 
Jakub Kopečný (okolo 1650) žil v Trnávke a s Kateřinou mali deti: Jan (29.4.1689), Pavel (okolo 1690), Matěj (okolo 1690), Jiří (okolo 1700).
Jan (1689) sa v januári 1711 oženil s Marínou Lubašíkovou a vieme o ich 4 deťoch: Veronika (1713), Matěj (okolo 1712), Martin (1.11.1713), Jan a Ondřej (3.12.1721).
Pavel (1690) sa oženil s Barborou a mali deti: Polexina (24.1.1722), Jan, Anna, Apolonia (6.2.1735).
Jiří (1700) mal dcéru Veroniku (okolo 1720), ktorá sa 15.2.1740 vydala za Josefa Krejčiříka.
 
Matěj (1690) mal syna Martina (okolo 1720). Martin sa 29.5.1740 oženil s Annou Chalupovou, vdovou po Janovi Pekarovi. Najskôr žili v Trnávke a potom sa usadil v Dolnom Újezde. Martin a Anna mali deti: Veronika (9.3.1741), Josef (okolo 1745), Marianna (7.9.1747) a Jiří (13.4.1750).
Josef (1745) sa 27.2.1766 oženil s Mariannou Linekovou z Bohuslávek. Žili v Dolnom Újezde v dome č. 25 a mali 7 detí: František (4.10.1767), Josef, Josef, Šimon, bez mena, Anna a Anna (30.7.1782).
František (1767) zostal v rodičovskom dome, 8.5.1792 sa oženil s Annou Dohnalovou z Bohuslávok a mali 6 detí: Josef (20.10.1793), Marianna (25.12.1795) vyd. Fridrichová, Václav, František, Veronika (3.2.1807) a Anna (1808).
Marianna (1795) sa vydala za Justína Fridricha do Trnávky č. domu 5 a tu priezvisko Kopečný v našej vetve končí.
 
* * *
 
V 2. polovici 18. st. žili Kopeční Trnávky a v okolitých obciach:
V Trnávke v dome č. 6 František Kopečný a Polexina.
V Dolnom Újedze v dome č. 9 Jan Kopečný a Kateřina a v dome č. 25 Josef a Marianna. 
V obci Bohuslávky v dome č. 7, 23 Josef Kopečný a Kateřina. 
Vo Veselíčku v dome č. 25 Jiří Kopečný a Marína.
V Oseku v dome č. 86 (87) Jiří Kopečný a Marína.