Pocta predkom


Holibka

Rod Holibka má korene v obci Soběchleby (okr. Přerov) a pravdepodobne tu sú počiatky rodu. Zapisovaný bol aj ako Holipka. Pôvod mena je zatiaľ neznámy. Môže sa jednať o staré slovo, ktoré sa prestalo používať. Pri obci Hrobčice (V od Mostu) je vrch Holibka.
 
Najstaršou známou osobou je Pavel (okolo 1640). V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 je na panstve Hranice, Lipník nad Bečvou v obci Soběchleby zapísaný ako chalupník bez pôdy, nástupník na grunte Martina Palu:
Pavlova manželka bola Anna a vieme o ich 3 deťoch: Jan (okolo 1670), Zuzana (okolo 1670) vyd. Nevyjelová a Matěj (okolo 1680). Mama Anna ovdovela a zomrela 13.5.1714 vo veku 70 rokov v obci Blazice.
 
Jan (1670) mal manželku Kateřinu a usadili sa v neďalekej obci Sovadina (okr. Kroměříž), a mali deti: Jan (okolo 1690), Jiří (15.2.1700). Kateřina zomrela ako vdova 10.8.1720. Jan (1690) mal manželku Zuzanu a s ňou dcéru Marinu (27.10.1713). Jiří (1700) sa 25.7.1723 oženil s Marinou Šturmochovou.
Zuzana (1670) sa 6.11.1695 vydala za vdovca Jiřího Nevyjela, ktorý mal syna z prvého manželstva, a Zuzana a Jiří mali 6 detí. My sme jej potomkovia a tu priezvisko Holibka v línii našich predkov končí.
Záznam o sobáši Zuzany s vdovcom Jiřím Nevyjelom 6.11.1695:
 
Matěj (1680) mal manželku Annu. Vieme o ich 2 deťoch: Jan (14.12.1713) a Pavel (14.1.1726).
Jan (1713) sa 1.2.1739 oženil s Apoloniou Nesvadbovou, a mali deti: Josef (14.11.1742), Václav (okolo 1750). V potomstve po Josefovi (1742) rod Holibka pokračoval až do súčasnosti.
Josef (1742) sa 5.5.1776 oženil s Kateřinou Kocianovou, žili v dome č. 50, čo bol dom Kocianovcov, a mali deti: Josef (15.3.1777), Jiří (23.3.1778), Kateřina, František (10.8.1781, zom. malý 27.10.1781), František (18.8.1782), Václav, Barbora, Anna a Martin (6.11.1788). Priezvisko Holibka pokračovalo po 4 Josefových synoch:
Josef (1777) sa 25.5.1794 oženil s Kateřinou Králičkovou. Josef a Kateřina žili v dome č. 40, čo bol dom Králičkovcov, a mali deti: Anna (1.5.1798), Jan (23.9.1800), Josef (1802, zom. malý), František (25.1.1806), Josef (15.5.1808), Veronika, Anežka, Petronila a Barbora (19.11.1818) vyd. Pala. Jan (1800) sa 2.7.1839 oženil s Mariannou Pokornou. Neskôr, ako starý vdovec, sa 29.1.1866 oženil s Annou Riškovou.
František (1806) sa 9.2.1841 oženil s Mariannou Pala, zakrátko ovdovel a 13.2.1844 sa oženil s Annou Dohnálkovou a v dome č. 40 mali deti: František (26.12.1844 - žil v Rychlove), Petronila (17.11.1846) vyd. Neskoříková (žila v USA), Antonín (17.10.1848), Karolina (24.4.1851) vyd. Hradilová, Vincenc (7.7.1854). Antonín (1848) sa s manželkou Marianou Neskoříkovou sťahoval do viacerých domov v obci. Vieme o ich deťoch: Josef (1.4.1874) a František (4.2.1876). Josef (1874) sa 8.11.1904 oženil s Franiškou Benešovou. František (1876) sa 8.10.1901 oženil s Josefou Klvaňovou.
Jiří (1778) sa 9.10.1815 oženil s Rosaliou Masarovou a mali syna Antonína (17.4.1820), ktorý sa odsťahoval z rodnej obce. Antonín sa 31.3.1856 v Břeclavi oženil s Františkou Slaměníkovou. Tu sa im narodil syn Antonín (17.2.1854). Ten sa presťahoval na sever Moravy - 21.1.1879 sa v Opave oženil s Antoniou Kristinou Šefčíkovou z Lipníka. Antonín a Antonie žili v Ostrave Přívoze a v Opave a mali 8 detí: Karel (25.4.1880), Emil, Anna Marie vyd. Menzel, Johann, Viktor, Julie, Marie Antonie vyd. Barusch, Margareta Adolfine (24.4.1896). Potomkovia žijú v Nemecku.
František (1782) sa 27.1.1782 oženil s Veronikou Zamazalovou, žili v dome č. 54 a mali deti: Marianna (11.6.1802), Jan (17.12.1806), František (1810, zom. 29.5.1811). František ovdovel 10.8 1814 a zakrátko 9.10.1815 sa oženil s Rosaliou Masařovou, s ktorou mal deti: Rosalie (3.8.1817, zom. malá 17.8.1817), Antonín (17.4.1820), Vincenc (11.7.1818), Petronila (18.8.1824). Jan (1806) sa 5.2.1828 priženil do Valšovic do domu č. 7, jeho manželkou sa stala Anna Baršíková. Pravdepodobne sa stal najväčším sedliakom z Holibkovcov, lebo hospodáril na celom grunte. Jan a Anna mali deti: Antonín (29.7.1833, zom. malý), Veronika (1.10.1834), Anna (30.8.1837), Antonín (12.1.1842, zom. ako vojak 11.5.1867), Jan (12.11.1843). Jan (1843) sa oženil s Mariannou Zábranskou z Oseku a mali dcéru Anežku (4.1.1871). Vincenc (1818) sa vysťahoval do USA, žil v Chicagu, zomrel 16.12.1897 a jeho potomkovia tam žijú v súčasnosti s priezviskom Holipka.
Martin (1788) sa 10.5.1808 oženil s Rosaliou Zdráhalovou, žili v dome č. 49 a mali deti: Barbora (5.7.1809), Josef (12.3.1812), Marianna, Petronila, Anežka, Rosalia a František (20.10.1824).
 
Václav (1750) žil v dome č. 50, oženil sa s Kateřinou Chalupovou a mali deti: Anna (1777), dvojičky Václav a Barbora (10.9.1784).
 
František (1844) sa usadil v Rychlove pri Bystřici pod Hostýnem. Dňa 12.11.1867 sa oženil s Annou Vašákovou z Rychlova. František bol stolár, neskôr vedúci dielne a dozorce ve fabrice. František a Anna žili v dome č. 37 a mali deti: František (24.10.1868), Josef (21.11.1869), Valentin (6.1.1871), Inocenc (27.7.1872), Ludvík (25.8.1874), Ernestina (23.2.1876, zom. po narodení), Ernestina (3.10.1877) a Natalia (6.8.1881). František bol členom školní rady v chlapecké měšťanské škole v Bystřici pod Hostýnem v r. 1897.
 
*
 
Ďalšia vetva je po Antonínovi (okolo 1820 až 1830), o ktorého rodičoch zatiaľ nevieme. Mohlo by sa jednať o Antonína nar. 17.4.1820 v dome č. 54. Antonín bol hlídač u železnice (v Bilsku), oženil sa s Františkou Slaměníkovu z Dřevohostic a v meste Břeclav č. 178 mali deti: Antonín (17.2.1854) a Karel (okolo 1860). Obaja bratia sa usadili v Přívoze (dnes časť Ostravy).
Antonín (1854) bol dozorca vagónov (dopravčí vlaku), 21.1.1879 sa oženil sa s Antoniou Ševčíkovou z Přívozu. Antonín a Antonie žili v Přívoze v domoch č. 117, 32 a 90, a mali deti: Karel (25.4.1880), Anna Marie (2.6.1882) vyd. Menzlová (žili v Nemecku), Jan (8.8.1885), Viktor (16.7.1887). Jan (1885) sa v r. 1911 v Opave oženil s Mariou Holavovou. Viktor (1887) sa 7.2.1911 v Opave oženil s Juliou Baron.
Karel (1860) sa v r. 1881 oženil so Zuzanou Bakovou a v Přívoze č. 224 a 35 mali deti: Johanna (20.4.1884), Marie (5.9.1885).
 
*
 
Václav Holipka (1817) sa v r. 1862 plavil na lodi Geestenmunde z prístavu Brémy do Baltimore v USA spolu s manželkou Mariou a 4 ročným synom Václavom. Zatiaľ nevieme, kto boli rodičia Václava st.
 
*
 
Učitelia:
V Tišnove na gymnáziu v r. 1931–1936 a 1940–1961 učila Božena Holibková vyd. Kociánová. Jej predmety boli matematika a telesná výchova.
Škola pro sluchově postižené v Olomouci - v období 1950 - 1965 bol jej riaditeľom Oldřich Holibka.
 
* * *
 
V súčasnosti žije v ČR len 19 mužských nositeľov priezviska Holibka.
Rozmiestnenie priezviska Holibka vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Holibka
Priezvisko Holipka sa vyskytuje v Poľsku: https://www.locatemyname.com/poland/Holipka