Pocta predkom


Kadlec Kadlečík

Predkovia z rodu Kadlec žili v obci Prosenice (okr. Přerov). Zatiaľ viem o nich veľmi málo. V 17. st. tu žil Martin Kadlec (okolo 1650). V urbári v r. 1688 je Martin v Malých Proseniciach uvedený ako polláník Martin Kadlečík
 
Martin Kadlec mal dcéru Rosinu (okolo 1690). Rosina sa 29.1.1708 vydala za Pavla Zábranského a tu priezvisko Kadlec v línii našich predkov končí. 
Záznam o sobáši 29.1.1708 v matrike sobášených fary Předmostí: