Pocta predkom


Hlůšek

Rod Hlůšek má korene v okolí mesta Kroměříž. O priamych predkoch vieme málo. Poznáme len Marinu, ktorá sa 4.10.1661 vydala za Martina Buriánka z obce Mrlínek, a tak tu priezvisko Hlůšek v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
Hlůškovci žili v obciach:
 
V obci Ostrožská Nová Ves (okr. Uherské Hradiště) žil Tomáš (okolo 1690) s manželkou Annou a mali syna Tomáša (2.8.1714), ktorý mal s manželkou Rosinou deti: Tomáš (14.11.1749), Mariana (6.2.1752), Jakub (17.7.1754), Kateřina (1759). Žili tu aj Jakub a Pavel. Jakub mal s Mariannou Lopatkovou deti: Václav (6.9.1769), Barbora (11.9.1772), Marina (1776), Martin (4.11.1777), Kateřina (1782). Pavel mal s manželkou Barborou syna Josefa (3.1.1769).
 
V obci Nivnice (okr. Uherské Hradiště) žil Jan (1710), ktorý mal dcéru Annu (okolo 1740). Anna sa 25.1.1762 vydala za Martina Výška.
 
V obci Brankovice (okr. Vyškov) žil Pavel (okolo 1660), ktorý mal syna Jana (okolo 1685). Jan sa 16.8.1708 oženil s Krystínou Holáskovou a mali dcéru Rosinu (13.5.1729) vyd. Němcovú.
 
 
* * *
 
V súčasnosti v ČR žije len 98 osôb s priezviskom Hlůšek, z toho až 59 v Uherském Hradišti a okolí. Navyše, priezvisko Hlušek má 37 osôb.