Pocta predkom


Fridrich

Naši Fridrichovci žili v obci Trnávka (okr. Přerov). Je to malá dedinka, kde sa všetci živili poľnohospodárstvom. Pôvod priezviska je jednoznačný, jedná sa o krstné meno, ktoré sa po pradávnom predkovi stalo priezviskom.

 V r. 1609 v registroch panstva Helfštýnskeho žiadny Fridrich nie je v Trnávke zapísaný, takže nevieme odkiaľ sem v 17. st. prišli. V starších dobách nachádzame Fridricha v neďalekej obci Podhoří. V urbári z r. 1663 je medzi 22 poddanými uvedený dvořák Martin Frydrych.

Fridrichovci sú starobylým rodom v okolí Přerova v obciach Hustopeče, Poruba, Vysoká, Milotice nad Bečvou, Střítež nad Ludinou a Trnávka. V matrike oddaných fary Lipník je záznam z 12.2.1702 o sobáši vdovca Matěja Fridricha z obce Podhoří so Zuzanou. V matrikách fary Pavlovice sú v 17. st. Fridrichovci zapísaní v obciach Pavlovice, Sušice a Prusínky.

Prvý známy predok z našej vetvy Fridrichovcov je Václav (1656), ktorý mal s manželkou Annou deti: Jiří (1688), Rosina (12.7.1689), František, Václav, Jan, Martin, Kateřina (26.1.1697). 

Deti Václava Fridricha:

Jiří (1688) sa oženil s Marinou a v dome č. 5 mali deti: Pavel, Anna vyd. Kosturová, Antonín, Veronika, Jan, František (22.5.1732), Kateřina a Marina. Pavel sa odsťahoval do Oseku.

V rodičovskom dome zostal František (1732). Jeho manželkou sa 2.7.1758 stala Terezie Zehnulová:

František a Terezie mali deti: Mariana (11.12.1759), Kateřina (13.11.1761) vyd. Olivová, Anna (20.12.1763, zom. 25.10.1766), Terezie (11.10.1766) vyd. Sládečková, František (5.2.1769), Anna (17.11.1773), Barbora (19.2.1778) vyd. Benešová. František bol v roku 1788 uvádzaný ako pudmistr.

Tri generácie potomkov Františka (1732) a Terezie:

Na rodičovskom grunte pokračoval František (1769), ktorý sa oženil s Rosaliou Šípkovou a mali det: Jan František (14.12.1790), Josef (23.11.1792), Justín (22.11.1794), dvojičky Anna (7.2.1799, zom. 27.12.1797) a Rosalie (7.2.1799) vyd. Dlouhá, Leopold (15.11.1801), Anna (19.8.1804).

Justín (1794) sa 31.1.1814 priženil ku Kopečným do Dolního Újezdu do domu č. 25, kde si za manželku vzal Marianu Kopečnú. Mali len dcéru Annu (9.12.1817), druhé dieťa sa narodilo mŕtve 3.12.1828. Potom sa vrátili späť do Trnávky. Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Trnávka) je uvedený sedliak Justus v Trnávke v dome č. 5.

Anna (1817) sa 24.11.1840 vydala za Františka Vincenca Lesáka a tu rod Fridrich v línii našich predkov končí.

 


* * *

Fridrich v Loučke a Hustopeči nad Bečvou

V Loučke žil Josef Fridrich s manželkou Josefou Kundrátovou v dome č. 67 a mali deti: František (19.2.1892, zom. 6.10.1893). Josef pochádzal z obce Hustopeče nad Bečvou. Jeho rodičia boli Josef Fridrich a Barbora Volková.

Index k matrike narodených pre obdobie 1808-1869 obsahuje mená Fridrichovcov už od začiatku 19. st.

 

Fridrich v osade Posvátno (súčasť mestečka Kelč)

22.2.1764 sa ženil vdovec Václav Fridrich z Posvátna s Apoloniou Vrabencovou z Kelča.