Pocta predkom


Sedlák z Bohuslávek

Korene tejto našej vetvy Sedlákovcov sú v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Priezvisko priamo vypovedá, že dávny predok bol sedlák.
 
Najstarším známym predkom z rodu Sedlák je Pavel (okolo 1640). Pavel mal syna Martina (1669). Martin mal manželku Rosinu a mali deti: Jiří (15.4.1698), Anna (27.6.1701), Tomáš (okolo 1710).
 
Jiří (1698) sa oženil s Marínou Dostálovou, žili v dome č. 9 a mali deti: Jan (okolo 1730), Václav (7.7.1733), Anna (4.2.1736), Barbora (9.9.1737), Kateřina (1.9.1741) vyd. Dohnalová. Otec Jiří zomrel 48 ročný 19.9.1744 a vdova Marína zostala na statku s malými deťmi.
 
Jan (1730) 7.12.1757 prevzal rodičovský grunt č. 9.
 
Kateřina (1741) sa 27.9.1761 vydala za Františka Dohnala. Žili v dome č. 26 v Bohuslávkach, ale to už bol príbeh Dohnalovcov.
 
Tomáš (1710) sa 13.5.1743 oženil s Marinou Liškovou.
 
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) je uvedený sedliak Jakub v dome č. 9.
 
* * *
 
Prvním doložitelným starostou byl podle záznamů ze sčítání lidu v roce 1869 František Prvním doložitelným starostou byl podle záznamů ze sčítání lidu v roce 1869 František Sedlák.
Prvním doložitelným starostou byl podle záznamů ze sčítání lidu v roce 1869 František Sedlák.