Pocta predkom


Hambalčík

V počiatkoch má rod Hambalčík mierne odlišné priezvisko - Hambálek. Pôvod priezviska by mal súvisieť s malou obcou Hambálek, ktorá je dnes miestnou časťou obce Lazníčky (obe patrili do farnosti Tršice). Na konci 17. st. tam v mlyne žil Pavel Hambálek s manželkou Kateřinou a mali deti: Jan (20.6.1700), Jakub (3.4.1704).
 
Na začiatku sa objavuje Mikuláš (okolo 1670). Zatiaľ som našiel jeho 2. sobáš, keď sa 22.4.1704 ako vdovec oženil s Marinou Vyskočilovou. Obaja boli z obce Velký Újezd. Potom Mikuláš opäť ovdovel a oženil sa s Magdalenou a žili v obci Bohuslávky. Zatiaľ viem len o ich dcére Magdalene (23.11.1709).
Magdalena (1709) sa 2.2.1733 vydala za Jiřího Dohnala. Tu je jej otec Mikuláš zapísaný ak Hampulčík. Priezvisko Hambálek / Hambalčík v línii našich predkov tu končí.
 
 
Hambalčík v obci Bohuslávky
 
V 2. pol. 18. st. žil František Hambalčík (okolo 1750) s manželkou Annou (1751, zom. 31.1.1821) v domoch č. 34 a 5 a mali deti: Jan (okolo 1770), Jiří (13.12.1785). Nádenník Jan (1775, zom. 30.9.1835 v d.č. 36) mal manželku Mariannu (1770, zom. 19.8.1830). Jiří (1785) sa 5.2.1809 oženil s Kateřinou Velešíkovou a mali deti: Mariana (18.2.1810) vyd. Pavlíková, František (18.7.1813), Josef (25.3.1816), Rosalie Johana (24.5.1818), Anna (20.6.1820) vyd. Horáčková, Františka (8.12.1823). V 2. pol 19. st. priezvisko Hambalčík už v matrike narodených nebolo.
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) je uvedený zahradník Jiří v dome č. 5.
V r. 1848 vo voľbách do Moravského sněmu za Bohuslávky kandidoval Josef Hambalčík (pravdepodobne ten, čo sa narodil 1816).
 
Hambalčík v obci Trnávka
 
Anton (okolo 1750) žil v Bohuslávkách a mal syna Vavřinca (1777). Vavřinec (1777) sa 10.10.1802 oženil s Barborou Krejčíkovou z Oseku a v Trnávke v dome č. 7 mali deti: Rosina (11.12.1805), Kašpar (6.1.1807), Apolonia (9.2.1811). Kašpar (1807) sa oženil s Mariou Pavlíkovou z Lipníka. Žili v dome č. 16 a mali deti: Anton (8.1.1832), Karel (8.7.1835), Antonie (17.3.1840), Kateřina (27.4.1842).
 
Hambálek v obciach Tšice, Lipňany a Výkleky
 
Tršice -
Lipňany - na konci 17. st. tu žil Jakub s manželkou Marinou a potom s Annou.
Výkleky - na začiatu 18. st. tu žili Jan a Marianna, Tomáš s manželkou Marinou.
 
* * *
 
Priezvisko Hambalčík má v súčasnosti len 5 mužov v ČR.
 
Gertruda Hambalčíková (1939) bola poslankyňa v České národní radě od 7. 6. 1981 do 22. 5. 1986.