Pocta predkom


Hambalčík Hambálek

Naši predkovia z rodu Hambalčík žili v obci Bohuslávky (okr. Přerov).
Slovo hambalek je pomenovaním vodorovného trámu stešnej konštrukcie krovu.
Pôvod priezviska by mal súvisieť s malou osadou Hambálek (mapa), ktorá je dnes miestnou časťou obce Lazníčky (obe patrili do farnosti Tršice). Na začiatku 18. st. tam v mlyne žil Pavel Hambálek s manželkou Kateřinou a mali deti: Jan (20.6.1700), Jakub (3.4.1704).
 
V obci Jezernice žil Jan (okolo 1600) s manželkou Kateřinou a mali syna Martina (27.11.1626).
 
Najstarší známy predok je Mikuláš (1672), ktorý sa oženil s Magdalenou a zatiaľ vieme len o ich dcére Magdalene (23.11.1709). Otec Mikuláš zomrel 21.10.1737 vo veku 65 rokov - zapísaný ako Hambálek.
Magdalena (1709) sa 2.2.1733 vydala za Jiřího Dohnala. Tu je jej otec Mikuláš zapísaný ako Hampulčík. Priezvisko Hambálek / Hambalčík v línii našich predkov tu končí.
 
Jiří (okolo 1710) s manželkou Marinou mali deti: Barbora (22.12.1740), František (17.8.1743).
Martin (okolo 1710) s manželkou Kateřinou mali syna Jakuba (1.7.1742).
V 2. pol. 18. st. žil František (pravdepodobne syn Jiřího nar. 1743) s manželkou Annou (1751, zom. 31.1.1821) v domoch č. 34 a 5 a mali deti: Jan (1775), Jiří (13.12.1785).
Nádenník Jan (1775, zom. 30.9.1835 v d.č. 36) mal manželku Mariannu (1770, zom. 19.8.1830).
Jiří (1785) sa 5.2.1809 oženil s Kateřinou Velešíkovou a mali deti: Mariana (18.2.1810) vyd. Pavlíková, František (18.7.1813), Josef (25.3.1816), Rosalie Johana (24.5.1818), Anna (20.6.1820) vyd. Horáčková, Františka (8.12.1823).
 
Vdovec Jiří (okolo 1740) sa 14.2.1773 oženil s Annou Bořilovou.
 
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) je uvedený zahradník Jiří v dome č. 5.
V r. 1848 vo voľbách do Moravského sněmu za Bohuslávky kandidoval Josef Hambalčík (pravdepodobne ten, čo sa narodil 1816).
 
V 2. pol 19. st. priezvisko Hambalčík už v matrike narodených nebolo.
 
Hambalčík v obci Trnávka
 
Antonín (okolo 1750) žil v Bohuslávkách a mal syna Vavřinca (1777). Vavřinec (1777) sa 10.10.1802 oženil s Barborou Krejčíkovou z Oseku a v Trnávke v dome č. 7 mali deti: Rosina (11.12.1805), Kašpar (6.1.1807), Apolonia (9.2.1811). Kašpar (1807) sa oženil s Mariou Pavlíkovou z Lipníka. Žili v dome č. 16 a mali deti: Anton (8.1.1832), Karel (8.7.1835), Antonie (17.3.1840), Kateřina (27.4.1842).
 
Hambálek v obci Velký Újezd
 
Mikuláš Hambálek (okolo 1670) z obce Velký Újezd sa 26.11.1690 v Oseku oženil s Mariannou Mužíkovou z obce Chylec. Mikuláš a Marianna žili vo Velkom Újezde a mali dcéru Marinu (18.11.1691). Keď Mikuláš 29.12.1703 ovdovel, tak sa 22.4.1704 oženil s Marinou Vyskočilovou z obce Velký Újezd a mali syna Martina (2.10.1712).
 
Rovesníkom Mikuláša bol Tomáš (okolo 1670), ktorý sa 22.1.1690 oženil s Marinou Šenkířovou.
 
Hambálek v obci Chylec
 
Tomáš (okolo 1670) sa tu 22.1.1690 oženil s Marinou Šenkířovou.
 
Hambálek v obci Veselíčko
 
Jakub (okolo 1710) s manželkou Rosinou mali syna Ondřeja (26.11.1738).
Vdovec Ondřej sa vo februári 1775 oženil s Kateřinou Truzovou a mali dcéru Rosaliu (4.9.1782).
 
Hambálek v obci Osek
 
Matěj (okolo 1700) mal s manželkou Annou syna Antonína (3.4.1737). S manželkou Marinou mali deti: Jakuba (18.6.1740), Anna (4.6.1743).
Jan a Marina mali deti: Jan (23.8.1753), Tomáš (okolo 1760). Tomáš (1760) sa v auguste 1782 oženil s Kateřinou Fridrichovou.
 
Hambálek v obci Radvanice
Mikuláš s manželkou Rosinou mali dcéru Josefu (2.1.1754).
 
Hambálek v obci Jezernice
 
Na konci 17. st. tu žil Jiřík s manželkou Kateřinou a mali deti: Matěj (8.2.1696), Jiřík (18.4.1698).
 
Hambálek v obciach Tršice, Lipňany a Výkleky
 
Tršice -
Lipňany - na konci 17. st. tu žil Jakub s manželkou Marinou a potom s Annou.
Výkleky - na začiatu 18. st. tu žili Jan a Marianna, Tomáš s manželkou Marinou.
 
* * *
 
Priezvisko Hambalčík má v súčasnosti len 5 mužov v ČR.
 
Gertruda Hambalčíková (1939) bola poslankyňa v České národní radě od 7. 6. 1981 do 22. 5. 1986.