Pocta predkom


Michálek

Michálkovci prišli do Klokočí na konci 17. st. a hospodárili na grunte č. 20. Michálkovci žili aj v obci Černotín, sedliak Martin je zapísaný v urbári v r. 1569 a 1663, a v obci Milenov, kde na konci 17. st. mal deti Jan Michálek (6.3.1698). Takže možno z jednej z týchto obcí prišli Michálkovci do Klokočí.
 
Michal Michálek sa narodil v r. 1668 a mal manželku Kateřinu. Mali deti: Michal (30.10.1695), Jan (1696), Rozina (19.3.1698) a Matěj (16.2.1700). Otec Michal zomrel 29.11.1727 a syn Jan prevzal grunt.
Jan (1696) sa 24.1.1717 oženil s Alžbětou, ale tá zakrátko zomrela a vdovec Jan sa 16.11.1721 oženil s Annou Kajnarovou z Milenova:
Jan a Anna mali 7 detí: Matěj (16.1.1723), Josef, Marianna, Veronika, Barbora (5.10.1732) vyd. Rýparová, Antonín a Pavel.
 
Záznam o krste Barbory 5.10.1732:
Barbora (1732) sa 4.11.1759 vydala za Antonína Rýpara. Žili v Klokočí v dome č. 25 a mali 7 detí. V našej línii predkov tu priezvisko Michálek končí.
 
*
 
V obci Podolší (časť Oseku nad Bečvou) žil Martin s manželkou Barborou a mali syna Františka Jozefa (3.10.1734).