Pocta predkom


Bartek

Rod Bartek má korene v meste Přerov. Priezvisko má pôvod v krstnom mene Baroloměj, takže to vyzerá tak, že dávny predok niesol toto krstné meno.
Zápisy o Bartekovcoch sa v matrikách Přerova objavujú až po 30 ročnej vojne. Zdá sa, že sa sem prisťahovala rodina Bartekovcov so synmi narodenými v období okolo 1630 až 1640 v neznámej obci: Josef, Jan, Vojtěch a Jiří. Ich potomstvo ešte budeme vyhľadávať v matrikách.
 
My sme potomkovia Josefa, ktorý mal dcéru Dorotu (okolo 1650). Dorota sa 14.2.1672 vydala za Jana Holubařa a tu priezvisko Bartek v línii našich predkov končí.
 
Bartek v Předmostí
 
Tu 6il Jan s manželkou Marinou a mali syna Jiřího (4.4.1692). Jiří sa 19.7.1721 oženil s Annou Hradilovou, vdovou po Matějovi Sedlákovi. Jiří a Anna žili v obci Prosenice a mali syna Jiřího (8.4.1740). Jiří sa 30.1.1764 oženil s Mariannou Nesvadbovou, žili v Předmostí a mali syna Jana (5.5.1773).