Pocta predkom


Složil

Korene všetkých potomkov Složilovcov siahajú do obce Blatec (okr. Olomouc). 
Históriou rodu sa zaoberali Karel Jemelka a Václav Složil. Václav Složil (1924, potomok vetvy z Oldřichova) žil v Ostrave Porube a niekoľko rokov navštevoval viaceré rodiny Složilovcov a postupne vytváral veľký rodokmeň rodu Složil. Záber zo stretnutia v r. 2004, keď mi Václav Složil objasňoval, ako vytváral rodokmeň Složilovcov:
Najstarší známy predok je Havel (okolo 1580). Zaznamenaný je v r. 1606 v Blatci v gruntovej knihe mesta Olomouc (i.č. 5076, sig.119), lebo Blatec patril Olomoucu:
Havel (1590) mal syna Matouša (1618). Matouš sa oženil s Margaretou a mali 6 detí: Bartoň (okolo 1650), Anna, Jiřík, Justína (9.6.1655), Martin a Matouš.
Záznam o krste Justíny 9.6.1655:

Matouš v r. 1655 v gruntovej knihe mesta Olomouc (i.č. 5084, sig.55). Pravdepodobne sa jednalo o grunt č. 30:
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 sa priezvisko Složil vyskytuje na jedinom mieste - Matouš a Bartoň sú zapísaní na panstve Olomouc-městské st.
 
Bartoň (1650) sa oženil s Alinou a mali 4 deti: Matouš (1.9.1674), Anna (6.7.1676), Marina (13.3.1680) a Marina (8.12.1683).
Záznam o narodení Matouše 1.9.1674:
Tri generácie potomkov Havla Složila:

Matouš (1674) odišiel z Blatca. Dňa 25.2.1699 sa oženil s Annou Procházkovou z Radslavic:

Složilovci najskôr žili u nevesty v dome č. 44 v Radslaviciach a v r. 1704 túto usadlosť vymenili za grunt č. 8 v Sušiciach. Matouš a Anna mali 9 detí: Jan (20.1.1702), Václav, Pavel, Magdalena, František, Josef, Martin, Matěj (25.8.1717) a František.
Záznam o narodení Matěja 25.8.1717:
V Sušiciach a Radslaviciach mali potomkov Jan, Martin a Matěj, ale priezvisko Složil pokračovalo len v potomstve Matěja.
 
Matěj (1717) bol najmladší a zostal na rodičovskom grunte. Matěj sa 5.5.1743 oženil s Marinou Kopalovou a mali 11 detí: Anna (10.2.1744), Anna (16.9.1745), Barbora (16.9.1745) vyd. Zhánělová, František, Fabián Sebastián, Theila Marina, Veronika, Josef (27.4.1755), Václav (15.7.1757), Anna a Antonín (19.7.1763).
Súčasní potomkovia Složilovcov sú všetci potomkami Matěja (1717) a jeho manželky Mariny Kopalovej (1721). Prvé 2 vetvy sú po ich synoch: Josefovi (1755) a Václavovi (1757). V Sušiciach zostal Josef a Václav sa usadil v Oldřichove.
 
Josef (1755) zostal v rodnom dome a 5.11.1775 sa oženil s Annou Eleonorou Jemelkovou. Boli evanjelici a mali 6 detí: František (2.11.1776), Magdalena, Josef (29.4.1782), Josef (4.12.1784), Jan (22.7.1786) a Marianna (8.12.1790). 
Po vydaní tolerančného patentu v r. 1781 sa Složilovci hlásili k evanjelickému náboženstvu a ich deti boli zapísané v rodných matrikách s protestanstským náboženstvom.
 
Jan (1786) zostal v rodičovskom dome č. 8 a 14.6.1806 sa oženil s Annou Zmeškalovou z Nahošovic č. 4 a mali 11 detí: Josef (23.7.1807), Jan (23.6.1809), Barbora, František, Josefa, Josef, Josef, Anna (29.1.1821) vyd. Zámorská a Dobečková, Jenovefa (14.7.1823) vyd. Caletková, Benjamin (4.10.1825) a Antonín (13.6.1829).
My sme potomkovia Jenovefy (1823), ktorá sa 26.1.1847 vydala za Jana Caletku a žili v Radslaviciach. Tu priezvisko Složil v našej vetve končí.
 
 

*

Legionárom bol Vladimír (1893) z Grygova.

 

*

Rozmiestnenie priezviska Složil vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Slozil