Pocta predkom


Mikšík

Náš rod Mikšík sa v 2. pol. 18. st. objavuje v obci Svrčov (okr. Přerov). Svrčov je malá obec, má len 19 domov a stal sa súčasťou obce Lazníky. Svrčov patril do panstva Veselíčko, a tak budeme pátrať po Mikšíkovcoch v tomto regióne.
Dávnejší predkovia mohli mať aj priezvisko Mik. Zo začiatku ich na f. Tršice zapisovali - Mikšíček. Pôvod priezviska je v mene Mikšík, ktoré bolo používané v stredoveku. Možno patrí medzi zdrobneniny odvodené od mena Mikuláš.
 
Najstarší známy predok je František (okolo 1730). Nevieme odkiaľ pochádza, ale jeho potomkovia žili v Svrčove. Vieme o jeho 3 deťoch, ale nevieme, kde sa narodili: Jan (okolo 1760), Anna (1764) vyd. Zedková, Rosalie (1770) vyd. Kuchríková.
My sme potomkovia Anny (1764), ktorá sa 24.1.1785 vydala za Ignáca Zedka do obce Lazníky. A tu priezvisko Mikšík v línii našich predkov končí.
Záznam o sobáši Anny a Ignáca Zedka 24.1.1785:
Jan (1760) sa 29.9.1783 v Lazníkoch oženil s Marinou Kristínkovou. Jan bol strážnik na panstve. Prvé dieťa mali vo Svrčove v dome č. 9, potom bývali u nevesty v Lazníkoch v dome č. 19, kde sa im narodili 2 deti a potom sa odsťahovali späť do Svrčova, ale teraz do domu č. 11. Jan a Marina mali deti: Ignác (15.1.1784, zom. 7.5.1797), Josef (13.9.1785), František (2.12.1787, zom. 13.3.1792), Anna (14.7.1790), Maria Anna (6.12.1792), František (9.1.1795), Paulina (6.5.1798), Ignác (13.8.1800), Kateřina (27.1.1803) vyd. Merthová. Okolo r. 1814 začali Mikšíkovci žiť v dome č. 3.
Domkár Josef (1785) pokračoval v dome č. 3, 28.1.1811 sa oženil s Kateřinou Skácelíkovou z Lipňan a mali deti: Ignác (23.9.1814),  Terezie (25.10.1816, zom. 25.2.1822), František (3.10.1819), Uršula (21.10.1821).
Ignác (1814) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Mariannou Markovou z Velkého Týnca a mali deti: Terezie (12.11.1842), Libor (12.7.1847), Františka (18.4.1850), Anna (12.11.1853) vyd. Žušková.
Libor (1847) sa v r. 1874 oženil s Annou Novákovou z obce Krčmaň (fara Velký Týnec), žil v obci Čekyně v dome č. 17 a mali deti: Josef (29.11.1877), Leopold (14.11.1879, zom. 20.11.1879), Ignác (14.5.1881, zom. 27.5.1881), Antonín (18.2.1883), František (26.9.1885, zom. po narodení), Emilie Anežka (12.1.1887, zom. 5.11.1889), Anna Františka (3.2.1889, zom. 1.11.1889), Anežka (27.11.1890) vyd. Zavrtálková a Tabarková, Ludmila (26.9.1893, zom. 14.8.1894).
Antonín (1883) sa 19.2.1912 oženil s Celestínou Pochylovou z obce Kokory.
Josef (1877) zostal v rodičovskom dome, 13.9.1904 sa oženil s Amaliou Oherovou z Tršic a mali deti: Anna (25.9.1905) vyd. Grygarová, dvojčatá Josef a Ignác (26.12.1906, obaja zomreli po pôrode), Antonín (7.4.1908), Josef (18.2.1912). Otec Josef bol starostom obce Čekyně okolo r. 1913.
 
*
 
Mikšíkovci žili aj v obciach Veselíčko a Nahošovice.