Pocta predkom


Matoš

Rod Matoš má korene v obci Rakov (okr. Přerov). Meno môže byť odvodené od krstného mena Matouš a tak sa možno volal dávny predok.
 
Zatiaľ vieme toho málo. Najstarší známy predok je Tomáš (okolo 1670). Tomáš mal dcéru Annu (okolo 1700), ktorá sa 13.7.1722 vydala za Jiřího Nevyjela do Soběchleb a tu priezvisko Matoš v línii našich predkov končí.
 
***
 
Priezvisko Matoš je veľmi zriedkavé. V súčasnosti majú priezvisko Matoš len 10 ľudia v ČR. V Rakove sa priezvisko nezachovalo.