Pocta predkom


Jemelka

Povšimnutiahodným potomkom rodu Jemelka je Karel Jemelka - muž, ktorý do podrobností spracoval históriu tohto moravského rodu. Vďaka Karlovi je možné spoznávať minulosť Jemelkovcov na https://jemelkovi.cz/
V Záhorskej Kronike 9-10/1947 je na s. 155 v texte o obci Hrabůvka (okr. Přerov) uvedené, že v r. 1530 tu žil Jan Jemelo, v r. 1569 Matěj Jemelko. V Urbári z r. 1636 sú záznamy (pozemková kniha Velkostatku Hranice č. 173) na str. 354, kde ako prvý z obce Hrabůvka je uvedený Jan Jemelko a na str. 356 Petr Jemelka. V r. 1684 je v urbári v Hrabůvke zapísaný Júra Jemelko na str. 357. Uvedené sú termíny a dávky a roboty, ktoré je povinný odviesť či vykonať.
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Jemelka zapísané na 2 panstvách: Hranice, Lipník n/B a Tovačov. Na hranickom panstve žili Jiří, Petr, Tomáš a Václav, a s priezviskom Jemelko tu zapísali Pavla. Na tovačovskom panstve žil Matěj. Podobné priezvisko Jemelík bolo na panstve Kelč.
 
Pôvod priezviska je od rastliny Jmelí bílé (lat. Viscum album, slov. Imelo biele), ľudovo jemela, jemelo.
Obce, kde sú zaznamenaní prví Jemelkovci, patrili do drahotušskej farnosti. Po tridsaťročnej vojne sú Jemelkovci v Jezernici, Drahotuších, Hrabůvce a Uhřínově.
 
V Hrabůvke žil Jiřík Jemelka (okolo 1610) a jeho manželka Matrona (1611). Vieme o nich zo zápisu o úmrtí 65 ročnej Matrony 21.1.1676, vdovy po Jiříkovi Jemelkovi. Je pravdepodobné, že oni sú rodičia Petra, Tomáša a Jiříka, po ktorých sa rod Jemelka ďalej šíril. Jiřík zostal na rodnom grunte. Petr a Tomáš sa usadili v Jezernici. Petr hospodáril na 2/4 láne v r. 1684.
 
My sme potomkovia dvoch vetiev Jemelkovcov.
Prvá vetva sa na začiatku 18. storočia usadila v obci Sušice. Tam sa asi dostali z Hrabůvky. Pravdepodobne tu sa okolo r. 1640 narodil Tomáš. Oženil sa s Rosinou a v Jezernici mali 5 detí - Zuzana (31.3.1666), Jiřík (11.3.1668). Tomáš (7.12.1670), Mariana (24.2.1674) a Matyáš (25.2.1677).
Matyáš (1677) bol 3x ženatý. V r. 1701 prišiel z Jezernice do Radslavic. Tu mal sobáš 14.1.1703 s Rosinou Smetánkovou a narodili sa im 3 deti - Cyril (29.10.1703), Tomáš (11.12.1704) a Jan (17.5.1706, jeho potomkovia upravili priezvisko na Jemelík). Manželka Rosina zomrela 30 ročná 2.4.1708. Doma boli malé deti a tak sa Matyáš oženil 30.7.1708 s Marianou Zástřeškovou z Velkého Týnca. Jemelkovci sa presťahovali do Sušic. Tu hospodárili na poliach, ktoré patrili k domu č. 36. V 2. manželstve mal Matyáš 6 detí - Jakub (4.7.1709), Pavel (1711), Ondřej (1713), Jiří (1716), Josef (1717) a Matyáš (30.1.1722). Matyáš opäť ovdovel, manželka Mariana zomrela krátko po pôrode 3.7.1722. Dom bol plný malých detí a tak sa Matyáš 20.9.1722 žení tretí krát s Alžbětou Hradilovou z obce Dolany (v Hlinsku, zápis je v matrike Lipníka, svedok na svadbe bol Tomáš Jemelka z Hlinska) a mali spolu 7 detí - Tomáš (28.3.1724, zom. 4.4.1724), Johana (31.3.1725) vyd. Zlámalová, Tomáš (23.11.1726), Mariana, Barbora, František a Rosina. Matyáš mal s tromi manželkami 16 detí. O budúcnosť rodu bolo postarané.
Našim predkom je Tomáš (1726). Žil v dobe, keď prebiehala rekatolizácia, ale on mal svoj názor na vieru a cirkev. Spoločne s Navrátilom viedol v Radslaviciach pevné a vzdorné tajné protestanstvo. Zdedil dom č. 36 a jeho príbeh je na https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/tomas-jemelka/ . Tomáš sa 7.11.1752 oženil s Marinou Bocanovou a mali 10 detí - Anna (8.9.1754) vyd. Vyňuchalová, Anna Eleonora (14.4.1755) vyd. Složilová, Maria Agnes, František, Jan, Josef, Alžběta Tekla, Rosalie, František a Magdalena.
Anna Eleonora (1755) sa 5.11.1775 vydala za Josefa Složila do domu č. 8 v Sušiciach a tak tu naša vetva Jemelkovcov končí. Josef a Eleonora mali k sebe veľmi blízko - narodili sa v rovnakom roku (1755) a v rovnakom roku i zomreli (1793). Ale žili len 38 rokov. Mali 6 detí - František, Magdalena, Josef, Josef, Jan a Marianna.
Po vydaní Tolerančného patentu 13.10.1781 mohli  protestanti už legálne krstiť svoje deti ako protestanské. Ako deti s protestanstským náboženstvom si nechal zapísať Tomášov brat František z č. 23 a Tomášova dcéra Anna Eleonora s manželom Josefom Složilom z č. 8.

Druhou vetvou s predkami z rodu Jemelka sú taktiež Jemelkovci z Hrabůvky. Tu žil Jiřík (Jura), ktorý sa narodil okolo r. 1645, takže to bol Tomášov (1640) vrstovník, možno boli bratia. Jura mal s manželkou Zuzanou 7 detí - Pavel (15.1.1669), Jan (30.8.1670), Zuzana, Anna, Matěj, Tomáš a Marianna. Jurove záväzky voči panstvu sú zapísané v Urbári v r. 1684. Marianna sa 4.7.1706 vydala za Bedřicha Rýpara (1681) z Klokočí. Bedřich Rýpar a Marianna žili v Klokočí v dome č.1 a mali deti, z ktorých zatiaľ viem o - Jura (20.5.1707) a Tomáš (1719). Bedřich zomrel 21.4.1730, deti boli ešte malé a vdova Marianna sa 5.11.1730 vydala za Jakuba Dreslara, ktorý potom dočasne hospodáril na statku dokiaľ Jura (1707) dovŕšil dospelosť. Ale tu už priezvisko Jemelka v línii našich predkov nepokračovalo.
 
*
 
Rozmiestnenie priezviska Jemelka vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Jemelka