Pocta predkom


Hlobil

Priezvisko Hlobil sa vyskytovalo vo viacerých obciach v okr. Přerov. Naši Hlobilovci boli mlynári v Janáčovom mlyne. Mlyn by sa mal vyskytovať v okolí Radkovej Lhoty. Zatiaľ o ňom nevieme. Priamo v Radkovej Lhote bol mlyn v dome č. 6:

Najstaršou známou osobou je Jura Hlobil nar. okolo 1680. Jeho manželkou bola Marina (1683). Záznam o jej úmrtí 17.4.1725 poukazuje na miesto, kde Hlobilovci žili:

Jura a Marina mali syna Jiřího (okolo 1700). Jiří mal manželku Juditu a vieme o ich 2 deťoch: Jiří (okolo 1725) a Rosina.

Dcéra Rosina sa 15.6.1760 vydala za Josefa Jančíka z Oprostovic:

Jiří (1700) sa 14.5.1747 oženil so Zuzanou Trefilovou z Radkovej Lhoty:

Jiří a Zuzana žili v Radkovej Lhote a mali 4 deti: Martin (26.7.1754), Barbora (19.9.1756), Johana (12.5.1759) a Kateřina (27.9.1761) vyd. Lesáková.

Záznam o krste Kateřiny 27.9.1761:

Kateřina (1761) sa 4.2.1783 vydala za Josefa Lesáka do Radotína a tu v našej línii predkov priezvisko Hlobil končí.


* * *

 

V súčasnosti žije okolo 340 mužských nositeľov priezviska Hlobil v ČR. Sústreďujú sa v okr. Přerov a okolitých okresoch.