Pocta predkom


Hlobil

Náš rod Hlobil má dávne korene v obci Horní Újezd (V od obce Soběchleby). Horní Újezd bol a zostal malou obcou (okolo 440 obyvateľov), poštu má v obci Všechovice. Domáci obec volajú Ójezd.

Najstarší známy predok je Jan (okolo 1660), ktorý mal syna Juru (okolo 1690). Jura (1690) sa priženil na Janáčov mlyn (pri obciach Žákovice a Blazice), keď si 3.9.1714 zobral Marinu, vdovu po mlynárovi Janáčovi. Jura tu potom bol mlynárom do polovice 18.st., keď mlyn prevzali potomkovia Janáčovcov.

Janáčov mlyn v juhozápadnom cípe na hranici chotárov obcí Žákovice a Blazice na grunte č. 46 spadajúcom vtedy pod Žákovice (Indikační skici, MZA, v r. 1830 tam bol mlynárom Josef Janáč, potomok pôvodného majiteľa):

Mlynské koleso je nakreslené na rohu spodnej budovy, točili ho vody Blazického potoka odklonené do náhonu, pomocou ktorého regulovali prítok vody (na mape je nedokreslená pravá (východná) časť náhonu, ktorá odbočovala z potoka, lebo toto územie spadalo do chotára obce Blazice a tak ho na mape chotára Žákovic nenakreslili). Mlyn bol na ostrove, ktorého severnú časť obtekala rieka Moštěnka. Na zač. 20. st. tam mlel mlynár Hradil. Budovy sa zachovali do súčasnosti, teraz je tam dom seniorov.

Jura a Marina nemali spolu deti, vychovávali deti z Marininho prvého manželstva. Marina zomrela 17.4.1723 vo veku 40 rokov:

Krátko nato sa 5.7.1723 vdovec Jura oženil s Juditou Pešákovou z obce Blazice a mali deti: Jan (6.6.1724), Jiří (22.4.1726), Rosina (okolo 1740) vyd. Jančíková. Záznam o sobáši Rosiny s Josefom Jančíkom z Oprostovic 15.6.1760:

Jiří (1726) sa 14.5.1752 oženil so Zuzanou Trefilovou z Radkovej Lhoty, vdovou po Václavovi Michalíkovi:

Jiří a Zuzana žili v Radkovej Lhote a mali 4 deti: Martin (26.7.1754), Barbora (19.9.1756), Johana (12.5.1759) a Kateřina (27.9.1761) vyd. Lesáková.

Záznam o krste Kateřiny 27.9.1761:

Kateřina (1761) sa 4.2.1783 vydala za Josefa Lesáka do Radotína a tu v našej línii predkov priezvisko Hlobil končí.

 

*

 

Priezvisko Hlobil sa vyskytovalo vo viacerých obciach v okr. Přerov. Hlobilovci v obciach farnosti Soběchleby:

Blazice

Matěj (1644) zomrel 10.11.1714 vo veku 70 rokov. Michal (okolo 1690) mal s manželkou Annou syna Jiřího (5.3.1717).

Dolní Nětčice

Mikuláš (okolo 1690) sa 26.1.1716 oženil s Barborou Kohútnovou.

Paršovice

Martin (okolo 1700) mal s manželkou Zuzanou dcéru Veroniku (20.1.1726).

Rakov

Jiří (okolo 1690) mal s manželkou Marinou syna Antonína (14.7.1718).

Sovadina

Jan (okolo 1690) mal s manželkou Rosinou dcéru Annu (5.1.1722).

Valšovice

Jan (okolo 1700) mal s manželkou Rosinou deti: Jan (14.12.1722), Josef (3.2.1726).


* * *

 

V súčasnosti žije okolo 340 mužských nositeľov priezviska Hlobil v ČR. Sústreďujú sa v okr. Přerov a okolitých okresoch.