Pocta predkom


Křížek

Naši Křížkovci žili v obci Tupec (okr. Přerov). 
František Křížek (1720) žil v dome č. 27. Mal syna Františka (1749).
František (1749) sa 7.2.1774 oženil s Kateřinou Bezděkovou z Bohuslávok a mali 4 deti: Jan (28.12.1776), Antonín, Jakub a Anna (26.9.1781) vyd. Dvořáková
 
Anna (1781) sa 8.10.1798 vydala za Karla Dvořáka z Loučky, usadili sa v Tupci v dome č. 27 a tu mali 11 detí.