Pocta predkom


Bednář

Predkovia z rodu Bednář žili v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Pôvod priezviska je zrejmý, poukazuje na to, že dávny predok bol remeselník, čo vedel robiť s drevom.
Najstarí známy predok je Jiří (okolo 1680), ktorý mal synov: Antonín (okolo 1700) a Jan (okolo 1700).
Zatiaľ vieme toho málo. Antonín (1700) sa ako vdovec 16.11.1721 oženil s Marinou, vdovou po Jakubovi Navrátilovi. Obaja vtedy žili vo Veselíčku. Mali deti: Veronika (1741) vyd. Zábranská a Antonín (okolo 1750).
Veronika (1741) sa 23.11.1722 vydala za Josefa Zábranského do obce Tupec, kde žili v dome č. 26 a mali 10 detí. Tu však priezvisko Bednář v línii našich predkov končí.
 
Jan (1700) sa 16.1.1724 oženil s Rosinou Tomáškovou z Trnávky a vieme o ich 2 deťoch: Petr (29.6.1737) a Václav (15.4.1740).
 
Okolité obce:
 
Veselíčko
Tu žil Jan Bednář, ako vdovec sa 8.5.1740 oženil s Annou Panákovou.
 
Horní Újezd
Tu žil Jakub Bednařík. Jeho syn Jiří sa 19.9.1732 oženil s vdovou Rosinou.