Pocta predkom


Bednář

Predkovia z rodu Bednář žili v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Pôvod priezviska je zrejmý - poukazuje na to, že dávny predok bol remeselník, čo vedel robiť s drevom.
Najstarí známy predok je Jiří (okolo 1680), ktorý mal synov: Antonín (okolo 1700) a Jan (okolo 1700).
 
Zatiaľ vieme toho málo.
Antonín (1700) sa ako vdovec 16.11.1721 oženil s Marinou, vdovou po Jakubovi Navrátilovi. Obaja vtedy žili vo Veselíčku, tam sa im narodili deti: Kateřina (25.11.1724), Jan (1.5.1728). Antonín mal dcéru Veroniku (1741) vyd. Zábranská (záznam o jej krste neviem nájsť).
Veronika (1741) sa 23.11.1772 (z Bohuslávok) vydala za Josefa Zábranského do obce Tupec:
Josef a Veronika žili v Tupci v dome č. 26 a mali 10 detí. Tu však priezvisko Bednář v línii našich predkov končí.
 
Jan (1700) sa 16.1.1724 oženil s Rosinou Tomáškovou z Trnávky a vieme o ich 2 deťoch: Petr (29.6.1737) a Václav (15.4.1740).
 
Bednář v okolitých obciach:
 
Veselíčko
Jan a Marina mali dcéru Rosinu (26.1.1723).
Vdovec Jan sa 8.5.1740 oženil s Annou Panákovou a mali deti: Marina (27.2.1741), František (26.7.1744).
Michal a Kateřina mali syna Jakuba (16.7.1723).
Antonín s Annou mali deti: Marina (17.3.1739), Josef (14.3.1741), Antonín (okolo 1750). Antonín (1750) sa 22.1.1775 oženil s Veronikou Zlatinskou.
 
Trnávka
Jan a Rosina mali dcéru Annu (16.7.1724).
 
Horní Újezd
Tu žil Jakub Bednařík, ktorý má už čiastočne iné priezvisko, ale pre úplnejší pohľad ho uvádzame. Jeho syn Jiří sa 19.9.1732 oženil s vdovou Rosinou.