Pocta predkom


Vysočina

Naši predkovia na Vysočine žili v obciach, ktoré patrili do 2 panstiev: Brtnice a Telč:

Brtnice Velc
Brodce Pařil
Brtnička Hladký
Brtnička Lubař
Brtnička Šindelář
Kněžice Kment
Kněžice Obrdlík
Kněžice Šťastný
Kněžice Vybíral
Komárovice Rezek
Markvartice Šmarda
Mysliboř Cucla
Mysliboř Mach
Mysliboř Nováček
Mysliboř Skoumal
Nevcehle Vejmělek
Okříšky Benál
Okříšky Jurda
Okříšky Paznocht
Opatov Berka
Opatov Kučera
Pokojovice Bureš
Sedlejov Klat
Stará Říše Novák
Studnice Smolín
Urbanov Šafránek
Víska Tluksa
panství Brtnice Heinrich
panství Brtnice Kotoul
panství Brtnice Kroutil

 

Pátranie v minulosti je nám umožnené vďaka tomu, že existujú archívy a v nich je množstvo dokumentov, ktoré čakajú na bádateľov. V Brne je MZA v modernej budove a archivári tam vytvorili príjemný priestor pre skúmanie rodinnej histórie.

Takáto hrubá je kniha panstva Brtnice, kde je zapísaný Tereziánsky katastr:

Vďaka tomu, že v archívoch digitalizujú staré dokumenty a umiestňujú ich na internet, môžeme po predkoch pátrať zo svojho domu. Ako pátrať v matrikách MZA, to ukazuje video.

Naši predkovia žili na Vysočine a patrili pod panstvo Brtnice a panstvo Telč.

Panstvo Brtnice výborne opísala Lucie Kourková vo svojej diplomovej práci.

Panstvo Telč zažilo v 2. pol. 16. st. rozmach vďaka pôsobeniu jeho známeho majiteľa Zachriáša z Hradce (1526-1589, okrem iných bol potomkom Vítkovcov). Naši predkovia prispeli svojimi daňami k renesančnej podobe mesta Telč, najmä k vybudovaniu rozprávkového zámku a dnes sa môžeme kochať nádherou tohto jedinečného miesta.

Najstaršia história tohto územia súvisí s hradom Rokštejn. Obce, kde žili predkovia, spája tok riečky Brtnice.

Lánov é rejstříky sú najstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669–1679. Tento první moravský soupis držitelů gruntů ale zahrnuje i údaje z roku 1657, kdy byla uskutečněna první lánová vizitace. Spôsob práce s urbármi si vyberieme z ponuky vľavo - Aplikace.

V rámci toho je napr. urbár pre Kněžice v r. 1716 na str. 20.

Staré mapy obcí a ich chotárov sú v: Stabilní katastr - indikační skici.

 

História spojená s Brtnicou je aj na videách:

Pripomínanie moru v r. 1715 https://www.youtube.com/watch?v=rrLtUsclw3U

             https://www.youtube.com/watch?v=USSuQE5BhmQ

O hrade Rokštejn https://www.youtube.com/watch?v=YFavH4yhw7M

                 https://www.youtube.com/watch?v=WEPXIMO8Djo

Brtnický chrámový sbor - Adventní koncert https://www.youtube.com/watch?v=TtQ4E-A0EYs

Velikonoční koncert https://www.youtube.com/watch?v=W3hmNKmbHbg

Schola Brtnice v Polnej https://www.youtube.com/watch?v=cZGw7fKbb28

Podujatie Brtnické kovadliny https://www.youtube.com/watch?v=BIyo5Unwlt0

 

Prehliadka po kraji:

Cesta z Brodcov do Brtnice https://www.youtube.com/watch?v=Zwben6j49Zc

 

Panstvo Telč

Chrámový sbor Urbanov https://www.youtube.com/watch?v=Na8bg6jFl_w

Děti z farnosti Urbanov https://www.youtube.com/watch?v=r1PVC_uvNQU

 

Sedlejov

Uprostred malej obce je väčší rybník, pri ktorom mali svoj dom naši predkovia Klatovci. O vylovené dobroty z rybníka je záujem https://www.youtube.com/watch?v=CkzJneyMV1Q

 

Předín

Dejiny hasičského zboru https://www.sdhpredin.com/cz/2016/10/04/prepis-kroniky-roky-1923-1929/#more-649

 

Počiatky stredovekého osídľovania Vysočiny ukazuje zaujímavé animované video k histórii mesta Třebíč.

 

Predkovia mojich prastarých rodičov z Vysočiny

4 generácie predkov Tomáša Pařila (doplnenie - Anežka nar. 1748, manželka Jana Šindejářa, sa narodila 19.1.1749 v obci Stará Říše, jej rodičia boli Bartolměj Novák a Anežka Šmardová):

4 generácie predkov Anny Obrdlíkovej: