Pocta predkom


Vysočina

Pátranie v minulosti je nám umožnené vďaka tomu, že existujú archívy a v nich je množstvo dokumentov, ktoré čakajú na bádateľov. V Brne je MZA v modernej budove a archivári tam vytvorili príjemný priestor pre skúmanie rodinnej histórie.

Takáto hrubá je kniha panstva Brtnice, kde je zapísaný Tereziánsky katastr:

Vďaka tomu, že v archívoch digitalizujú staré dokumenty a umiestňujú ich na internet, môžeme po predkoch pátrať zo svojho domu. Ako pátrať v matrikách MZA, to ukazuje video.

Naši predkovia žili na Vysočine a patrili pod panstvo Brtnice.

Panstvo Brtnice výborne opísala Lucie Kourková vo svojej diplomovej práci.

Najstaršia história tohto územia súvisí s hradom Rokštejn. Obce, kde žili predkovia, spája tok riečky Brtnice.

Lánov é rejstříky sú najstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669–1679. Tento první moravský soupis držitelů gruntů ale zahrnuje i údaje z roku 1657, kdy byla uskutečněna první lánová vizitace. Spôsob práce s urbármi si vyberieme z ponuky vľavo - Aplikace.

V rámci toho je napr. urbár pre Kněžice v r. 1716 na str. 20.

Staré mapy obcí a ich chotárov sú v: Stabilní katastr - indikační skici.

 

História spojená s Brtnicou je aj na videách:

Pripomínanie moru v r. 1715 https://www.youtube.com/watch?v=rrLtUsclw3U

             https://www.youtube.com/watch?v=USSuQE5BhmQ

O hrade Rokštejn https://www.youtube.com/watch?v=YFavH4yhw7M

                 https://www.youtube.com/watch?v=WEPXIMO8Djo

Brtnický chrámový sbor - Adventní koncert https://www.youtube.com/watch?v=TtQ4E-A0EYs

Velikonoční koncert https://www.youtube.com/watch?v=W3hmNKmbHbg

Schola Brtnice v Polnej https://www.youtube.com/watch?v=cZGw7fKbb28

Podujatie Brtnické kovadliny https://www.youtube.com/watch?v=BIyo5Unwlt0

 

Prehliadka po kraji:

Cesta z Brodcov do Brtnice https://www.youtube.com/watch?v=Zwben6j49Zc

 

Panstvo Telč

Chrámový sbor Urbanov https://www.youtube.com/watch?v=Na8bg6jFl_w

Děti z farnosti Urbanov https://www.youtube.com/watch?v=r1PVC_uvNQU

 

Sedlejov

Uprostred malej obce je väčší rybník, pri ktorom mali svoj dom naši predkovia Klatovci. O vylovené dobroty z rybníka je záujem https://www.youtube.com/watch?v=CkzJneyMV1Q

 

Předín

Dejiny hasičského zboru https://www.sdhpredin.com/cz/2016/10/04/prepis-kroniky-roky-1923-1929/#more-649

 

Predkovia mojich prastarých rodičov z Vysočiny

4 generácie predkov Tomáša Pařila:

4 generácie predkov Anny Obrdlíkovej: