Pocta predkom


Klat

História rodu Klat je spojená s obcou  Sedlejov  (okr. Jihlava). Sedlejov patril pod panstvo a farnosť Telč. K rychtě Sedlejovské roku 1580 čítali: Sedlejov, Mysliboř, Studnici. Sedlejov s 28 usedlými (5 tříčtvrtníků, 1 s půl třetí čtvrtí, 1 půl druhé čtvrti, 3 čtvrníci) úročili 22 kopami 26 g., z četných ujatých panských luk a rolí platili 6 kop, odvádějíce dále 6 mtů., 3 míry, slepic 2 kopy, vajec 5 kop, robotujíce ženní robotu 126 dní. Nad to obec povinna na "Velkém žlebě" na "popluží panském, roli-Robotnici" sesíci a usušiti a při vánocích po jednom voze dříví na zámek přivézti. Dvě zajímavé poznámky: "Vacek Kout má půl lánu …. Více drží čtvrt panskou, z té dává ouroku 6 g …. Je ta čtvrt z poručení J. M. pána k tomu půllánu dědičně připsána, však aby z té čtvrti všecky roboty panské i obecní povinen byl vykonávati. A ouroku každého více uvolil se platiti 2 g." Podobný zápis při půlláně Matouše Šuty.
Sedlejov odedávna patřil k Telči, r. 1580 měl 28 usedlých a 15 lány. Byly zde: Suchan, Dršťka, Popelín, Hošek, Kavalík, Klíma, Buršů, Vrabců, Netrefa, Křikava, Mařík, Kout, Šuta, Bibulka, Uhlíř, Soukal, Klat, Hybeš, Urban, Šedivý, Nováček, Havelka, Vospěl, Lazárek. K r. 1840 měl Sedlejov 43 domy s 262 obyvateli a mlýn. K r. 1580 podle urbáře Zachariáše z Hradce odváděli Sedlejovští na telčský zámek toto: v obci bylo 28 usedlých a ti platili roční úrok celkem: 22 kopy 26 gr., mimo to odevzdávali celkem: 5 1 měr ovsa, 90 slepic, 270 vajec, při žních museli odpracovat celkem 90 dní, při orání nerobotovali, z pasek, luk a pastvin platili 6 kop, 20 gr. Mimo to museli odvést o vánocích 26 vozů dřeva na zámek do Telče (stejně jako Myslibořští).
Pôvod priezviska môže súvisiť s neďalekou obcou Klatovec. Tento názov mohol znamenať - patriaci Klátovi. To by naznačovalo prastarý pôvod rodu ako vlastníka obce. Aleboje pôvod odvodený od prostého slova klát - vo význame pařez, špalek.
 
Najstarším známym predkom je Pavel (okolo 1550). Ďalej poznáme postupnosť jeho potomkov po mužskej línii podľa urbára z r. 1606 a lánových rejstříkov: Šimon - Mikuláš - Ambros (okolo 1680)
Ambros (1680) mal dcéru Dorotu (1704), ktorá sa  6.11.1731 vydala za Tomáša Šafránka z Urbanova. Usadili sa v dome č. 12 v obci Nevcehle a od roku 1735 používali priezvisko Vejmělek. Tomáš a Dorota mali 11 detí a tu priezvisko Klat v línii našich predkov končí.