Pocta predkom


Klat

História rodu Klat je spojená s obcou Sedlejov (okr. Jihlava).
Najstarším známym predkom je Pavel (okolo 1550). Ďalej poznáme postupnosť jeho potomkov po mužskej línii podľa urbára z r. 1606 a lánových rejstříkov: Šimon - Mikuláš - Ambros (okolo 1680)
Ambros (1680) mal dcéru Dorotu (1704), ktorá sa  6.11.1731 vydala za Tomáša Šafránka z Urbanova. Usadili sa v nevcehle v dome č. 12 v Nevcehli a od roku 1735 používali priezvisko Vejmělek. Tomáš a Dorota mali 11 detí a tu priezvisko Klat v línii našich predkov končí.