Pocta predkom


Kotoul

Rod Kotoul je zatiaľ veľkou neznámou. Mal by byť spojený s Vysočinou. 
Poznám len Františku (1773), ktorá sa vydala za Matyáša Kroutila. Matyáš a Františka žili v obci Předín (okr. Třebíč), tu mali 4 deti. Františka zomrela 27.2.1829 v obci Kněžice v dome svojej dcéry Marianny vyd. Velc. Matyáš Kroutil bol vrchnostenský hajný na panstve Brtnice. Toto povolanie so sebou nesie sťahovanie z miesta na miesto a pri výbere manželky často hrá úlohu to, že nevesta pochádza z podobného stavu. A preto som sa zatiaľ nedopátral k rodisku Františky.
 
Rod Kotoul je veľmi málo rozšírený. V ČR žije len okolo 37 nositeľov tohto priezviska. Najstarším hniezdom rodu by mohla byť Velká Bíteš. Tu žil Jakub (okolo 1650), ktorý mal syna Jakuba (17.7.1674). Rod sa presunul do obce Náměšť nad Oslavou. Kotoulovci boli remeselníci - kováči, tesári. Postupne sa usadili v okolitých obciach - Mohelno, Třesov, Hatvíkovice, Dukovany, Řečkovice.