Pocta predkom


Skoumal - Nováček

Predkovia Skoumalovci žili v obci Mysliboř (okr. Jihlava). Mysliboř patrila pod panstvo a faru v Telči a tak krsty a ďalšie cirkevné obrady prebiehali v kostole sv. Jakuba v prekrásnom mestečku Telč. Skoumal je pekné priezvisko. Dávny predok, ktorému dali takúto prezývku, bol asi analytický typ. V matrikách priezvisko zapisovali v podobe Skaumal.
Jan (okolo 1610) vlastnil pollánový grunt v Mysliboři (urbár panstva Telč z r. 1654, obr. 49). V tomto urbári je uvedený aj Šimon Novák, ktorý možno súvísí s Nováčkom, o ktorom píšeme v ďalšom texte.
Najstarším známym predkom v neprerušenej línii je Pavel (okolo 1680). Pavlovým rovesníkom bol Šimon. Pavel mal manželku Dorotu a mali deti: Josef (okolo 1710) a Vojtěch (9.4.1715).
Josef (1710) mal s manželkou Dorotou deti: Ondřej (15.11.1734), Voršila Terezie, Vavřinec, Marianna, Eliška a Jan. Potomstvo pokračovalo po Ondřejovi a Janovi.
 
Zo Skoumala sa stal Nováček
 
Vojtěch (1715) sa 19.11.1747 oženil s Rosina Cuclovou a žili v dome č. 26
Nevieme, čo bolo príčinou toho, že Vojtěcha začali zapisovať s priezviskom Nováček. Zmena priezviska sa všeobecne udiala vtedy, keď sa niekto usadil na grunte a začali ho volať priezviskom podľa pôvodného majiteľa gruntu. 3/4 láník Marek Nováčků je uvedený v urbári panstva Telč v obci Sedlejov (obr. 35). V tomto urbári v obci Mysliboř nie je uvedení ani Skoumal, ani Nováček (obr. 33). Pavel Nováček je uvedený v urbári z r. 1654 v obci Urbanov na 1 1/2 štvrťovom grunte.
Vieme o 3 deťoch Vojtěcha a Rosiny: Bartoloměj (22.8.1749), Johana (3.5.1751) vyd. Vejmělková a Kateřina (21.4.1753). V r. 1751 bol Vojtěch zapísaný s priezviskom Skoumal a podobne sa to stalo jeho dcére Johane pri zápise narodenia jej syna Jana Vejmělku (12.5.1790).
Johana (1751) sa 29.10.1770 vydala za Bartoloměja Vejmělku a zostali žiť v Mysliboři v dome č. 26. Mali 9 detí a tu línia našich predkov z rodu Skoumal-Nováček končí.
 
V Mysliboři žil aj Šimon, ktorého syn Josef (okolo 1710) sa 16.2.1734 oženil s Dorotou Cuclovou.
 
*
 
Najstarší záznam o Nováčkovi máme zo susednej obce Sedlejov. K rychtě Sedlejovské roku 1580 čítali: Sedlejov, Mysliboř, Studnici. Vtedy v Sedlejove žil Nováček.
 
* * *
 
V rámci panstva a fary Telč žili Nováčkovci a Skoumalovci vo viacerých obciach:
 
Nováček v obci Strachoňovice
 
Najstarší známy Nováček je v tejto obci zaznamenaný v gruntovej knihe v roku 1724 Matěj Pátek alias Nováček. V matrikách ...
 
V gruntovej knihe je Nováčkovský grunt pri č.p. 16. Na grunte bol od r. 1590 rod Drobil. V roku 1724 je uvedený Matěj Pátek alias Nováček. Potom v r. 1747 Tomáš Nováček st., syn Matěje a v r. 1783 Tomáš Nováček ml., syn Tomáše st.
 
Skoumal v obci Krásonice
 
Skoumal tu je uvádzaný v r. 1657.
 
* * *
 
Menovci žili na viac miestach v ČR. V obci Lesnice (okr. Šumperk) v 2. pol. 16. st. žil Jiří Skoumal. Túto vetvu spracoval Krisztián Skoumal. Vytvoril web skoumal.eu
 
* * *
 
V súčasnosti žije v ČR 554 Skoumalovcov. Väčšina žije na Morave (Šumperk, Brno).