Pocta predkom


Nováček

Predkovia Nováčkovci žili v obci Mysliboř (okr. Jihlava). Mysliboř patrila pod panstvo a faru v Telči a tak krsty a ďalšie cirkevné obrady prebiehali v kostole sv. Jakuba v prekrásnom mestečku Telč. 
Najstarším známym predkom je Vojtěch Nováček (okolo 1710). Jeho manželka bola Dorota. Žili v dome č. 26 a vieme o ich 2 deťoch: Johana (1745) vyd. Vejmělková a Bartoloměj (22.8.1749). 
Johana (1745) sa 29.10.1770 vydala za Bartoloměja Vejmělku a zostali žiť v Mysliboři v dome č. 26. Mali 9 detí a tu línia našich predkov z rodu Nováček končí.
 
Najstarší záznam o Nováčkovi máme zo susednej obce Sedlejov. K rychtě Sedlejovské roku 1580 čítali: Sedlejov, Mysliboř, Studnici. Vtedy v Sedlejove žil Nováček.
 
* * *
 
V rámci panstva a fary Telč žili Nováčkovci vo viacerých obciach:
 
Nováček v obci Strachoňovice
 
Najstarší známy Nováček je v tejto obci zaznamenaný v gruntovej knihe v roku 1724 Matěj Pátek alias Nováček. V matrikách ...
 
V gruntovej knihe je Nováčkovský grunt pri čp. 16. Na grunte bol od r. 1590 rod Drobil. V roku 1724 je uvedený Matěj Pátek alias Nováček. Potom v r. 1747 Tomáš Nováček st., syn Matěje a v r. 1783 Tomáš Nováček ml., syn Tomáše st.