Pocta predkom


Nováček

Predkovia Nováčkovci žili v obci Mysliboř (okr. Jihlava). Mysliboř patrila pod faru v Telči a tak krsty a ďalšie cirkevné obrady prebiehali v kostole sv. Jakuba v prekrásnom mestečku Telč. 
Najstarším známym predkom je Vojtěch Nováček (okolo 1710). Jeho manželka bola Dorota. Žili v dome č. 26 a vieme o ich 2 deťoch: Johana (1745) vyd. Vejmělková a Bartoloměj (22.8.1749). 
Johana (1745) sa 29.10.1770 vydala za Bartoloměja Vejmělku a zostali žiť v Mysliboři v dome č. 26. Mali 9 detí a tu línia našich predkov z rodu Nováček končí.