Pocta predkom


Jurda

Predkovia z rodu Jurda majú korene v obci Okříšky (okr. Třebíč). Pôvod priezviska môže byť v mene Jiří - Jura, ale môže mať aj zahraničný pôvod.
Na odhaľovaní histórie rodu Jurda sa podieľa pán Mojmír Buďa.
 
V lánových rejstříkoch 1657-1679 je zapísaný Jan Jurda Dvořák na panstve Třebíč. Na panstve Štenberk-město sú zapísaní Jiří, Lorenc a Michal Jurda. Podobné priezvisko bolo Jurdan, ktoré je zapísané na moravských panstvách Zábřeh a Zdounky.
 
Najstarší známy predok je Josef (okolo 1650), ktorý mal manželku Kateřinu a mali deti: Jiří (okolo 1670), Alžběta (okolo 1680) vyd. Burešová, Voršila (6.10.1682), Kateřina (3.11.1687), Ondřej (23.11.1698). Josef zomrel 13.11.1702. V 17. st. sa zriedkavo dávalo deťom meno Josef.
 
Jiří (1680) mal dcéru Justinu, ktorá sa 12.10.1739 vydala za Jana Benála a tu priezvisko Jurda v línii našich predkov končí.
 
Alžběta (1680) sa 29.10.1702 vydala za Michala Bureša do Pokojovic.
 
Voršila (1682) sa 25.1.1705 vydala za Lukáša Řezníka z obce Luka nad Jihlavou. Lukáš zostal na grunte Jurdovcov a prevzal priezvisko Jurda. Voršila a Lukáš mali deti: Voršila (8.10.1706), Justina (26.9.1708), Vít (15.6.1710), Marina (22.9.1722). Voršila zomrela 28.9.1723 a vdovec Lukáš sa už o 3 týždne 21.10.1723 oženil s Barborou Alexovou, s ktorou mali deti s priezviskom Jurda: Josef (5.3.1724), Tomáš (20.12.1725), Mařena (5.12.1727).
 
* * *
 
V súčasnosti v ČR žije 161 ludí s priezviskom Jurda. Sústreďujú sa na Morave, naviac v okr. Třebíč, Brno, Přerov.