Pocta predkom


Kroutil

Naši Kroutilovci boli revírni poľovníci na brtnickom panstve. Neboli pripútaní k pôde a tak sa sťahovali v rámci panstva.

Najstarší známy predok je František Kroutil (1698), poľovník (hajný) pravdepodobne žijúci v obci Předín (okr. Jihlava) a nakoniec žil v Kněžiciach. Ale jeho deti sa narodili v inej obci, a tá je zatiaľ neznáma. Zatiaľ mám k nemu priradených potomkov: Matěj (1724), Antonín (1729), František a Barbora. Všetci muži boli poľovníci.

Záznam o úmrtí Františka 7.1.1772 vo veku 73 rokov (3 mesiace a 4 dni) v Kněžiciach č. 1, čo bol zámoček:

Matěj (1724) žil v Předíne a Okříškách, Antonín v obciach Uřinov a Nepomuky, František v obciach Rudolec, Předín a Kněžice, a Barbora pochádzala z Rudolca.

Matěj (1724) sa 17.1.1764 v Brtnici oženil s Pavlínou Heinrichovou (1741). Žili v Předíne v dome č. 35 a mali tu 10 detí. Krstným otcom bol Jan Heinrich, hospodársky revízor na Collattovskom brtnickom panstve. Matěj a Pavlína mali deti: Petr Felicián (18.10.1764, zom. 5.3.1765), Marie (13.8.1766) vyd. Pivoňková, Terezie (7.10.1768) vyd. Píšová, Alžběta (18.11.1770) vyd. Rubešová, Matyáš (14.2.1773), Jan, Regina vyd. Paznochtová a Dokulilová, Josef (18.3.1780), Pavlína a Ignác (3.2.1784, zom. 6.10.1788).

Matyáš (1773) bol najvyšší revírnik. Oženil sa s Františkou Kotoulovou, najskôr žili v Předíne v dome č. 35, okolo r. 1800 sa presťahovali do domu č. 2 a v r. 1805 tu už nebývali a presťahovali sa do obce Okříšky, kde žili v dome č. 7. Matyáš a Františka mali len 4 deti: Marianna (14.3.1796) vyd. Velcová, Františka (21.9.1798, zom. 30.6.1817), Matyáš a Anna. Dospelosti sa dožila len dcéra Marianna.

Marianna (1796) sa 23.2.1813 vydala za Antonína Velca, hostinského v Kněžiciach č. 55, kde mali 8 detí. Tu končí priezvisko Kroutil v línii našich predkov. Mama Františka dožila u dcéry Marianny v Kněžiciach.

Josef (1780) bol hajným v obci Nepomuky, s manželkou Karolínou Mácovou mali 7 detí: Františka vyd. Veselá, Jan, Marie vyd. Pospíchalová, František, Karolína, Antonín a Antonie vyd. Náhuneková.

 

* * *

 

Františka (21.9.1798, zom. 30.6.1817) - v Okříškach na stene kostola sa zachoval jej náhrobný kameň s českým textom:

Prepis nápisu:

Zde Odcžekawa
Slawného Saudu
nabožna Panna
Frantiska Krautila
Bejwaliho Rewirnika
w Pržedine ktera dne 30
cžerwna w Panu zesnula
Anno 1817 Weku sviho
18 let Deg gi Pann Buch
Slavné zmrtvých
Vstání. Amen.

 


* * *

 

Kroutilovci žili na rôznych miestach a zväčša neboli v príbuzrnských vzťahoch.

Kroutil v obci Bojan ov (okr. Chrudim, kraj Pardubický).

Kroutil v obci Koválovice u Tištína (okr. Kojetín).

Osobnosti s priezviskom Kroutil.

 

 


* * *

 

Kroutil v literatúre

Václav Kosmák napísal a v r. 1877 vydal knihu: Sláva a úpadek pana Jana Kroutila pololáníka z Drnkalova.
V r. 1884 knihu vytlačila Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských.