Pocta predkom


Bureš

Predkovia z rodu Bureš majú korene v obci Pokojovice (okr. Třebíč). Obec bola malá a taká i zostala. Žije v nej menej ako 100 ľudí.
Pôvod priezviska môže byť v mene Burian.
Na odhaľovaní histórie rodu Bureš sa podieľa pán Mojmír Buďa.
 
Najstarší známy predok je Tomáš (okolo 1650), ktorý mal manželku Margaretu a vieme o ich 3 deťoch: Petr (okolo 1675), Kateřina (30.10.1680) vyd. Benálová, Michal (okolo 1680).
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 v obci Pokojovice zdaňovali len 6 gruntov, ako 1. sedliak je zapísaný Tomáš Buršů:
 
Petr (1675) mal s manželkou Annou syna Ondřeja (27.11.1699). Ondřej sa 12.8.1731 oženil s Kateřinou Benálovou, žili v Okříškach v dome č. 17 a mali deti: Marie (2.11.1738) vyd. Paznochtová, František (3.12.1741).
 
Kateřina (1680) sa 24.11.1700 vydala za Matěja Benála a tu priezvisko Bureš v línii našich predkov končí.
 
Michal (1680) sa 29.10.1702 oženil s Alžbětou Jurdovou a mali deti: dvojičky Anna a Mařena (18.6.1708), Jan (26.5.1712).
 
* * *
 
Priezvisko Bureš patrí v ČR k viac rozšíreným, v súčasnosti ho má 5 436 ľudí.