Pocta predkom


Rezek

Náš rod Rezek má korene v obci Komárovice, neďaleko Brtnice (okr. Jihlava).
 
Komárovice boli a zostali malou obcou. V katastri obce, v lese Obora, sa v stredoveku, už v dobe predhusitskej, ťažilo striebro (čo súviselo s ťažbou striebra v neďalekej Jihlave). Našli sa ťažobné jamy a pravdepodobne aj zasypaná štôlňa. Komárovice patrili do panstva Brtnice. O histórii obce sa píše v knihe Janák, J. (1988): Dějiny Brtnice a připojených obcí. Vlastivědná knihovna moravská – Zväzok 52, Muzejní a vlastivědná společnost. Na str. 109 sa cituje z urbáru z r. 1533-1538: V Komárovicích bylo 8 osedlých, všichni celoláníci, dávali vrchnosti na sv. Jiří každý 13 gr., na sv. Václava 14 gr. a ročně 2 slepice a 1 kuře. Krom toho ještě měli 2 podsedky, za kterých platili v každém termínu  po 1 1/2 gr. a ročně každý 1 slepici. Byl zde 1 pustý lán, jehož pozemky si lidé mezi sebou rozebrali a z něhož jednou ročně o sv. Václavu platili 16 1/2 gr. Desátek příslušel do Střížova a byl stejný jako tam. Pode vsí nad řekou až k Doubkovu byla zalesněná stráň. Lesy v Šamoníně a Doubkově spravoval rychtář. V urbári z r. 1570 (str. 113) je uvedené, že lidé z této vsi robotami všelijakými povini jsou. Pribudli 4 novo postavené domky. V r. 1666 (str. 158) tu žilo 9 osedlých a 1 podruh. Okolo r. 1669 bolo 8 osedlých a 3 opustené grunty (poustky). V r. 1675 tu žilo 68 obyvateľov v 16 rodinách. Chovali 10 koní, 9 volov, 1 býka, 13 kráv, 3 jalovice a 2 ovce. V r. 1703 tu žilo 27 dospelých osôb (str. 165). V r. 1843 tu žilo 205 obyvateľov v 25 domoch. Bolo tu 8 celolánikov, 4 štvrťlánici a 11 domov bolo bez pozemkov (str. 187). Chovali 40 volov, 30 kráv, 18 ks. mladého dobytka, 20 oviec a 18 prasiec. 
 
V matrike narodených v období 1625-1653 nie je v Komároviciach zapísané priezvisko Rezek. Podľa toho môžeme predpokladať, že vtedy tu Rezek ešte nežil.
Najstaršou známou osobou je Jan (okolo 1670). Jan mal manželku Rosinu a vieme o ich 2 synoch a dcére: Jakub (okolo 1690), Tomáš (okolo 1700) a dcéra (neuviedli meno) vyd. Vlčková. O Tomášovi (1700) vieme, že mal manželku Margaretu. Jakub (1690) bol označovaný ako "Komarovitio honorus". Vieme o jeho 3 deťoch: Pavel (okolo 1710), Jan (okolo 1720) a Barbora (okolo 1725).
Pavel (1710) mal syna Bartoloměja (okolo 1735), ktorý sa 29.10.1758 oženil s Annou Kuchiňovou. Druhú manželku mal Rosinu a s ňou deti: Kateřina (13.4.1762).
Jan (1720) mal manželku Rosinu a s ňou deti: Sebastian (18.1.1743), Jakub (18.7.1744, zom. malý 24.11.1745).
Barbora (1725) bola vydatá 3x. Prvý manžel bol hostinský Leopold Jeřábek, sobáš bol 17.8.1747. Po ovdovení sa 13.1756 vydala za Mikuláša Velca. V r. 1767 opäť ovdovela a vydala sa za Tomáša Jelínka. My sme potomkovia z jej manželstva s  Mikulášom Velcom . Priezvisko Rezek v našej línii predkov tu skončilo.
 
Zdá sa, že Rezkovci v Komároviciach v 18. st. skončili a usadili sa po okolí.
V 2. pol 18. st. v okolí Komárovic žili:
V obci Uhřínovice žil Jan s manželkou Marianou a mali dcéru Kateřinu (14.11.1761).
V obci Malé v dome č. 18 žil Tomáš (okolo 1730) s manželkou Polexinou.
V obci Příseka v dome č. 30 žil Jiří (1733, zom. 24.11.1796) s manželkou Mariannou.
V obci Hučno (?), v rámci farnosti Brtnice, žil Jan s Magdalenou a mali deti: Marianna (6.1.1763).
V Brtnici žil Jiří (okolo 1730) s Rosinou a mali deti: Jakub (23.7.1763), Rosina (1764) vyd. Dohnalová, Martin (1767). V dome č. 1 (pravdepodobne brtnický zámok) žil Jakub (1763), 18.2.1794 sa oženil s Ludmilou Příhodovou (svedok bol Ondřej Rezek, sedliak zo Střížova) a mali deti: Marie (16.6.1796), Jan (4.4.1798, zom. malý 30.11.1798), Josefa (1799, zom. malá 24.5.1800). V Brtnici v dome č. 180 žil Martin (1767), s manželkou Rosaliou Dvořáčkovou sa zosobášili 21.5.1793 a mali deti: Josef (1794, zom. malý 5.8.1794), Sebastian (1.1.1796). V dome č. 101 mala Rosina, ako slobodná matka, dcéru Petronilu (27.4.1798).