Pocta predkom


Šafránek

Naši Šafránkovci žili na Vysočine v obci Urbanov (okr. Jihlava). Históriu rodu Šafránek skúmala Libuše Lišková. 
Najstarší známy predok bol Štěpán Šafránek. Odhadujem, že sa narodil okolo r. 1615. Dozvedáme sa o ňom z lánových rejsříkov:
 
Vieme len o Štěpánovom synovi, ktorý sa volal Jiljí (lat. Egidius). Liljí sa narodil v r. 1644. Rok narodenia je odvodený zo zápisu o Štěpánovom úmrtí: