Pocta predkom


Šindelář

Naši Šindelářovci žili v dedinke Brtnička okr. Jihlava. 
Jíra Šindelář (okolo 1620) je zapísaný v lánových rejstříkoch (obr. 22). Jíra mal syna Ondřeja (1648).
V Urbári z r. 1660 je zápis o Jiřím Šindelářovi a o transakciách v nasledujúcich rokoch do r. 1681 (obr. 24-25).
 
Ondřej (1648) bol doma volaný Vondra. Vieme o jeho 4 deťoch: Šimon, Pavel, Matěj a Dorota vyd. Brabencová. 
 
Jeden z Ondřejových synov by mal byť otcom Josefa (1709). Zatiaľ som záznam o jeho narodení nevidel. Rok narodenia je odvodený od veku, ktorý je uvedený pri jeho úmrtí 7.9.1764.
Josef (1709) mal manželku Annu a viem len o ich jednom synovi: Jan (11.5.1750).
Jan (1750) žil s manželkou Anežkou v dome č. 13 a mali 5 detí: Magdalena (15.7.1775), Pavel (10.1.1777), Maria Magdalena (4.7.1779) vyd. Pařilová, Jakub (10.7.1782) a Josefa (2.3.1785) vyd. Bertliková. 
V rodnom dome č. 13 zostal syn Jan (1782). Oženil sa s Annou Hochanovou a mali 5 detí.
 
Maria Magdalena (1779) sa 16.11.1802 vydala za Tomáša Pařila do obce Brodce, narodilo sa jej 7 detí, ale tu priezvisko Šindelář v línii našich predkov končí.