Pocta predkom


Šindelář

Naši Šindelářovci žili v mestečku Opatov a potom v dedinke Brtnička okr. Jihlava.
 
Šindelář v Brtničke:
Jíra Šindelář (okolo 1620) je zapísaný v lánových rejstříkoch (obr. 22). Jíra mal syna Ondřeja (1648).
V Urbári z r. 1660 je zápis o Jiřím Šindelářovi a o transakciách v nasledujúcich rokoch do r. 1681 (obr. 24-25).
Ondřej (1648) bol doma volaný Vondra. Vieme o jeho 4 deťoch: Šimon, Pavel, Matěj a Dorota vyd. Brabencová.
Nevieme, či Šindelářovci v Opatove a Brtničke boli príbuzní.
 
Šindelář v Opatove a v Brtničke
 
V Opatove žil Josef (1709). Zatiaľ som záznam o jeho narodení nevidel. Rok narodenia je odvodený od veku, ktorý je uvedený pri jeho úmrtí 7.9.1764.
Josef (1709) mal manželku Annu a vieme len o ich 3 deťoch: Marianna (15.6.1745), Vavřinec (5.8.1747) a Jan (11.5.1750).
 
Jan (1750) sa usadil v Brtničke (v obci už pradávno žili Šindelářovci - potomkovia spomenutého Šimona, Pavla a Matěja). S manželkou Anežkou žil v dome č. 13. Jan bol tkáč (tkadlec, der Weber), čo signalizuje, že nebol pripútaný k pôde a stopovanie jeho minulosti bude ťažké. Jan a Anežka mali 5 detí: Magdalena (15.7.1775), Pavel (10.1.1777), Maria Magdalena (4.7.1779) vyd. Pařilová, Jakub (10.7.1782) a Josefa (2.3.1785) vyd. Bertliková. 
V rodnom dome č. 13 zostal syn Jan (1782). Oženil sa s Annou Hochanovou a mali 5 detí.
 
Maria Magdalena (1779) sa 16.11.1802 vydala za Tomáša Pařila do obce Brodce, narodilo sa im 7 detí, ale tu priezvisko Šindelář v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
Architektúra opatovského kostola sv. Bartoloměje je z r. 1841-45. Predchádzajúci kostol bol menší.
 
* * *
 
Zaujímavosťou je, že južne od Českej Třebovej je tiež mestečko Opatov a v ňom tiež žil Šindelář. Na pomníku padlých v 2. sv. vojne je zapísaný ŠINDELÁŘ OLDŘICH *19.6.1925 +1945