Pocta predkom


Hladký

Rod Hladký žil v obci Brtnička (pri Třebíči). Zatiaľ vieme o nich málo.
Najstaršou známou osobou je Vít (okolo 1650, zom. pred r. 1699). Vít mal deti: Pavel (okolo 1680), Juliana (okolo 1680) a Matouš (1682). Dcéra Juliana (1680) sa 18.11.1699 vydala za Matěja Vosmíka. Syn Pavel (1680) sa 12.11.1702 oženil s Dorotou Rambouskovou.
Vdovec Jiří sa 3.5.1705 oženil s Dorotou Outratovou.
10.1.1705 zomrela 66 ročná Rosina (1639).
31.11.1705 zomrel 23 ročný Matouš (1682), syn Víta.
22.5.1720 zomrel 73 ročnýJiří (1647).
14.1.1734 zomrel 18 ročný Václav (1716).
 
Náš predok je Jakub (okolo 1690), ktorý mal dcéru Kateřinu (okolo 1720). Kateřina sa 11.2.1743 vydala za Tobiáša Kučeru.
 
Na začiatku 18. st. v Brtničke žil Jiří s manželkou Dorotou a mali deti: Jan (13.6.1706, zom. malý), Jan Pavel (22.5.1707), Matouš (30.8.1709, zom. 8.10.1709), Matouš (21.9.1710). Jan Pavel (1707) sa oženil s Marinou a mali deti: Havel (16.10.1731, zom. 23.10.1731), Tomáš (1.12.1732), Martin (25.10.1738), Anna (2.7.1741).
 
*
 
Jiří Hladký (1777) z Brtnice č. 46 sa 29.5.1810 oženil s Barborou Vlkovou z Opatova.