Pocta predkom


Obrdlík Lubař

Príbeh Obrdlíkovcov začína v Brtničke (okr. Jihlava) a s priezviskom Lubař. Priezvisko je odvodené od povolania, ktoré mal dávny predok. Lubař bol ten, kto vyrábal luby z dreva. Štiepaním dreva a jeho ohýbaním vyrábal napr. sitá a nádoby na meranie objemu.

Históriu rodu odhalil ich potomok Marek Müller. V minulosti rodu pátrali aj Vladimír Obrdlík (1924) a jeho brat Karel (1922). Karel Obrdlík namaľoval obraz Kněžic:

Na počiatku sa nám zo zahmlenej minulosti v polovici 17. storočia vynárajú 3 postavy - Tomáš, Vít a Jan. Všetci mali priezvisko Lubař. Nevieme, aký bol ich príbuzenský vzťah, ale predpokladáme, že blízky.

Tomáš (okolo r. 1670) žil s manželkou Rosinou v obci Brtnička. Ich deti sa narodili v Brtničke ale potom žili v Kněžiciach.

Vít (1663), ktorého deti žili v Kněžiciach. Vít mal 3 synov: Leopold, Karel a Martin (1724), ale priezvisko v tejto vetve ďalej nepokračovalo, potomkovia zmenili svoje priezvisko na Rigl. Rigl je pravdepodobne odvodené z Riegeln, čo značí západka a to je podobný význam ako obrtlík.

Jan mal s manželkou Kateřinou deti v obci Heraltice.

 

Brtnička (niekedy Malá Brtnice) patrila do r. 1875 pod Opatov a do rôznych okresov - Třešť, Třebíč a v súčasnosti do okresu Jihlava. V r. 1880 tu žilo 317 obyvateľov, v r. 1930 tu bolo 55 domov a 264 obyvateľov. V súčasnosti v Brtničke žije už len okolo 100 obyvateľov:

Poznáme 4 deti Tomáša a Rosiny: Dorota (1693) vyd. Šindelářová, Vít (23.10.1695), Bartoloměj (1696) a Judita (23.10.1698).

Záznam o krste Judity 23.10.1698:

Bartoloměj (1696) sa oženil s Mariannou a usadili sa v neďalekej obci Kněžice. Brtnička i Knežice boli súčasťou panstva Brtnice. Jan Večeřa napísal knihu Domovopis Kněžic u Jihlavy, farní a školní obce, kde je veľmi veľa poznatkov z tejto lokality. 

Kněžice dnes:

Vieme o 5 deťoch Bartoloměja a Marianny: Jiří (1726), Jakub (1727), František (okolo 1730), Marie (1740) vyd. Fučíková a Kateřina vyd. Svobodová. Bartolomějove deti začali používať priezvisko Obrdlík. Stalo sa to až po smrti Bartoloměja v r. 1747. O príčinách zmeny priezviska môžeme mať len dohady. Obrtlík je otočný spoj, ktorý sa používal na oknách a dverách. Možno malo nové priezvisko vyjadrovať nejakú zmenu, nejaké otočenie. Opäť sladká príchuť tajomstva a priestor pre fantáziu. V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 sa priezvisko Obrdlík nevyskytovalo na žiadnom panstve.

Záznam o úmrtí Bartoloměja Lubaře 18.5.1747:

Jiří (1726) zostal na rodnom grunte a ostatní súrodenci si hľadali svoje miesto v Kněžiciach a okolí.

Jakub (1727) mal synov Antonína a Pavla, ale ich ďalší osud nepoznáme. Žil v dome č. 6 v Kněžiciach.

František (1730) mal 10 potomkov a tejto vetve sa budeme venovať vo vzdialenejšom texte. Žil na viacerých miestach, nakoniec sa usadil v dome č. 6 v Kněžiciach.

Jiří (1726) je náš predok, a preto sa mu venujeme prednostne. Jiří v r. 1753 prevzal grunt po matke a 28.10.1753 oženil s  Mariou Magdalenou Kmentovou, dcérou mlynára Mikuláša z Kněžic:

Jiří a Marie Magdalena žili v dome č. 18 (teraz je to dom č. 24) a mali 9 detí: dvojičky Teresie a František (4.10.1754), Ondřej (29.11.1756), Antonín (29.12.1758), Anna (1760), Dorota (11.1.1761) vyd. Jelínková, Petronila (28.5.1763), Martin (10.11.1765) a Eleonora (18.2.1771) vyd. Kalendová.

Ako Obrdlík je Jiří prvý krát zapísaný až pri narodení svojej poslednej dcéry Eleonory 18.2.1771. Odvtedy už používali priezvisko Obrdlík:

Syn František (1754) sa ženil 3x a mal 14 detí, takže je po ňom rozsiahle potomstvo. Budeme sa mu venovať neskôr.

Antonín (1758)  sa 13.11.1792 oženil s Antoniou, dcérou mlynára Antonína Vybírala z Kněžic:

Antonín a Antonie najskôr žili v dome č. 18, potom v dome č. 74 a nakoniec v dome č. 103, ktorý sa príznačne volal "U Antonínů". Antonín a Antonie mali 7 detí: František (29.3.1794), Kateřina, Maria Anna, Josef (5.2.1801), František (15.9.1803, zom. 23.2.1804), František (29.1.1806) a Josefa (14.2.1809).

Kněžice - Dom Obrdlíkovcov č. 103 zvaný U Antonínů:

Josef (1801) zostal v rodnom dome č. 103.

František (1806) bol kováč, 22.11.1831 sa oženil s Mariannou Divišovou a mali 3 deti – Marie, Josefa a František.

 

Josef (1801) bol mäsiar (řezník), neskôr mäsiarsky majster. Grunt prevzal po otcovi v r. 1828. Bol 3x ženatý a splodil 12 detí. S Marianou Olivovou sa oženil 22.11.1819 a mali 3 deti: František (23.11.1820, zom. 8.6.1821), Mariana (16.7.1822) vyd. Nováčková a nepomenované dieťa (12.10.1824, narodilo sa mŕtve). Manželka Mariana zomrela 13.2.1825 a Josef sa 25.11.1828 oženil s Josefou Filovou z Okříšok a mali 2 deti: František (30.9.1830) a Josefa (10.3.1833) vyd. Krejčíová.. František (1830) žil v dome č. 115. Manželka Josefa zomrela 17.2.1834 a Josef sa 5.11.1839 oženil tretí krát s Marianou Velcovou a mali 7 detí: Františka (26.11.1840) vyd. Nechvátalová, Anna (12.5.1842) vyd. Pařilová, Antonie (4.9.1844) vyd. Jirková, Alžběta, Anežka vyd Procházková, Josef  (27.10.1854) a Alžběta.

Záznam o 3. sobáši Josefa Obrdlíka 5.11.1839 s Annou Velcovou (Welz):

Josef (1854) zostal v rodnom dome č. 103 a s manželkou Kateřinou Šenkapoulovou mali až 13 detí.

Našim predkom je Anna (1842), ktorá sa 27.11.1860 vydala za sedliaka Tomáša Pařila do Brodcov č. 1 kde mali 8 detí a priezvisko Obrdlík v tejto vetve končí.

4 generácie predkov Anny (1842):

* * *

 

Vynechali sme niektoré vetvy Obrdlíkovcov a ešte sa k nim vrátime.

 

*

Rozmiestnenie priezviska Obrdlík vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Obrdlik


*


Kostol v Kněžiciach

V krásnom kraji vedie cesta lemovaná stromami medzi Kněžicami a Brtnicou: