Pocta predkom


Kment

Kmentovci boli mlynársky rod v obci Kněžice (okr. Jihlava). Žili v dome č. 8.
 
Najstarší známy predok je Mikuláš Kment (1662). Matriky fary Brtnice pre roky 1684 až 1740 sa nezachovali a tak sa problematicky skúma toto obdobie. O Mikulášovej prvej manželke zatiaľ nič nevieme. Logicky to vychádza tak, že mali synov Karla (1704), Jakuba, Františka a Jiřího. Potom sa Mikuláš oženil s Polexinou, ktorá bola od neho o 33 rokov mladšia a mali dcéru Mariu Magdalenu (1733) vyd. Lubařovú Obrdlíkovú a syna Matěja.
Záznam o úmrtí mlynára Mikuláša Kmenta 22.12.1766, dožil sa až 104 rokov:

Záznam o úmrtí Polexiny 24.2.1772 vo veku 76 rokov v dome č. 8:
Karel (1704) bol mlynárom v dome č. 8. Jeho manželkou bola Kateřina, ale nevieme o ich potomkoch.
V r. 1774 už v dome č. 8 žil mlynár Jan Kubiš.
 
Magdalena (1733) sa 28.1.1753 vydala za Jiřího Lubařa, ktorý okolo r. 1770 zmenil priezvisko na Obrdlík. Žili v dome č. 18 (dnes č. 24) a mali 9 detí. Tu v našej línii predkov priezvisko Kment končí.
 
 
* * *
 
Pri ceste na Stonařov sú 3 kríže a jeden z nich je železný na kamennom podstavci s nápisom "Pochválen buď Ježíš Kristus" od manželov Kmentovcov.
 
* * *
 
V Brtnici žili František a Pavel a deti mali okolo r. 1745. Ich otcom bol prevdepodobne Jiří Kment.
 
V práci o Brtnici je na str. 162 v r. 1763 uvedené - Der Herr Johann Kment Burgert eher Mehlermeister von Iglau ...
 
Rozmiestnenie priezviska Klat vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Klat
 

* * *

V 17. st. bol Kment mlynárom v obci Bohdalov.

V 18. st. bol Kment mlynárom v obci Obyčtov (fara Žďár na Sázavou-město, neskôr Radešínská Svratka).

Priezvisko Kment bolo rozšírené. Niektoré osoby ukazuje databáza k indexom matrík.