Pocta predkom


Vybíral

Náš rod Vybíral žil v obci Kněžice (okr. Jihlava).

Najstaršími známymi osobami sú:

Pavel Vybíral (okolo 1600) a jeho syn Tomáš. V Lánových rejstříkoch sú v r. 1656 zapísaní ako vlastníci gruntu (obr. 49). Matěj Vybíral nar. okolo 1610. V Lánových rejstříkoch je v r. 1656 napísané, že je nezvestný (obr. 50).

Zvláštne je to, že v Opise urbárov z r. 1622 nie je v Kněžiciach zapísaný žiadny Vybíral (obr. 9 až 12).

 

Prvým predkom, ku ktorému sa vieme spojiť cez rodovú líniu, je Jakub nar. okolo 1700. Vybíralovci boli mlynári.

Jakub mal pravdepodobne 3 potomkov: Antonín (1731), Mikuláš a Ludvík.

Mlynár Antonín (1731) sa v r. 1762 oženil s Alžbětou Šťastnou. Žili v dome č. 74 a mali 6 detí: dvojičky Antonín a Jan (11.6.1762), Petronila, Antonie (31.12.1769) vyd. Obrdlíková, Kateřina a Klára.

Antonie (1769) sa 13.11.1792 vydala Antonína Obrdlíka. Žili v dome č. 103, ktorý podľa ich krstných mien volali "U Antonínů". V našej línii predkov tu priezvisko Vybíral končí.