Pocta predkom


Cucla

Naši predkovia z rodu Cucla žili v obci Mysliboř, ktorá z hľadiska cirkevnej správy patrila  pod faru Telč. To vytvára predpoklad pre skúmanie rodu do vzdialenejšej minulosti, lebo zachované matriky začínajú rokom 1635. Mysliboř bola malou obcou a takou aj zostala do súčasnosti.

Najstaršia zmienka o Cuclovcoch je zo 16. st. a viaže sa k obci Ořechov, v urbári panstva Telč je tu uvedený polláník Matěj Cuclů (obr. 38). V 17. st. bol rod zapisovaný ako Czuczel (Czuczell), neskôr ako Czuczla.

V Mysliboři žil Prokop (okolo 1620) a mal 2 synov narodených okolo r. 1645: Josef a Jan. Predpokladám, že mal aj syna Jiřího (okolo 1650).

Josef sa 29.1.1669 oženil s Rosinou. Jan mal manželku Annu a s ňou deti: Jan (27.1.1670) a Matouš (13.9.1671).

Jiří (1650) mal v období 1680 až 1700 deti: Jiří (okolo 1680), Mariana vyd. Vaceková, Kašpar, Jan a Anna (vyd. Jiráková).
Jiří (1680) mal s manželkou Marianou deti: Blažej (okolo 1700), Ondřej (1701, zom. 30.5.1721), Rosina (1713) vyd. Skoumalová Nováčková, Dorota (vyd. Skoumalová), Uršula (18.9.1710) vyd. Jirová a Matěj (okolo 1720).
My sme potomkovia Rosiny (1713), ktorá sa 19.11.1747 vydala za Vojtěcha Skoumala, ktorý zmenil priezvisko na Nováček, avšak tu línia našich predkov s priezviskom Cucla končí.

Blažej (1700) mal s manželkou Annou deti: Jan (okolo 1730), Kateřina (31.3.1731), Vojtěch (28.3.1733), Pavel (20.1.1734), Řehoř (10.3.1735), Marie (18.5.1736), Josef (?), Šimon Havel (16.10.1739) a Anežka (18.1.1741).
Jan (1730) sa 16.11.1756 oženil s Anežkou Švejnovou a mali deti: Šimon (14.10.1757), Marianna (19.3.1759), Matouš (24.2.1761) a Václav (28.2.1763). Matouš (1761) sa 15.11.1789 oženil s Kateřinou Zažímalovou, žili v dome č. 1 a mali deti (viaceré z nich zomreli ako malé): František (25.9.1790, zom. 10.8.1791), Anna, Magdalena, Maria Anna, Johana, Anežka (10.4.1799) vyd. Plšková, František a Rosalie (2.7.1803).

Řehoř (1735) mal s manželkou Anežkou deti: Matouš (27.1.1774, zom. malý) a Matouš (21.9.1777). Matouš (1777) sa 13.11.1803 oženil s Marianou Bočkovou, žili v domoch č. 9 a 21, a mali deti: Matouš (7.9.1804), Mariana (30.1.1808), František (30.6.1810) a Ondřej (?). Matouš (1804) sa 26.11.1871 oženil s Františkou Burianovou z obce Dolní Dvorce a usadili sa v obci Sedlejov v d. č. 15, kde mali deti: Jan (24.10.1875), František, Anna, Antonie, Tomáš (2.12.1885), Františka a Božena (28.11.1891). Jan (1875) sa 26.11.1906 oženil s Mariou Smejkalovou a mali 5 detí. Najstarší syn Jan (9.12.1907) vyštudoval zeměměřičské inženýrství na Vysoké škole technické v Brně. Usadil sa v Litovli, kde bol prednostom katastrálneho úradu. Za protektorátu bol od r. 1940 veznený za rozširovanie ilegálnej tlače a účasť v odbojovej organizácii. Po vojne, od 30.6.1946 do 27.2.1948, bol predsedom Místního národního výboru v Litovli. Potom mu to komunisti spočítali, bol zbavený funkcie, perzekuovali ho a vysťahovali z mesta. V 1. pol. 20. st. boli Cuclovci (Marie rod. Mikešová a jej deti Ladislav a Julie) obchodníkmi v Sedlejove, kde mali Obchod zbožím smíšeným a prodej tabáku v d.č. 42.

 

* * *

Cucla v Ořechove

Matěj Cucla tu žil v 16. st. Ořechov patrí pod faru Urbanov a tamojšie matriky sa zachovali od r. 1724. Žil tu Jan (okolo 1690) a pravdepodobne on mal deti okolo r. 1720: Jan a  Kateřina vyd. Nechvátalová. Jan ml. sa 9.11.1745 oženil s Marianou Besedovou a mali len 3 deti: Mariana (1.3.1748), Melichar (31.12.1749, zom. malý) a Melichar (10.5.1756). Jan zomrel v r. 1757 a vdova Kateřina sa 30.1.1758 vydala za Josefa Nechvátala.

 

* * *

 

Na konci 17. st. žil v obci Krahulčí Ondřej, ktorý mal dcéru Rosinu (okolo 1695) vyd. Petrovú.* * *

 
V súčasnosti žijú v ČR len 3 ľudia s priezviskom Cucla - 2 v oblasti Telče a 1 v Hradci Králové.