Pocta predkom


Kučera

Najstarší Kučerovci žili v obci Opatov  (pri Třebíči). V rámci fary Opatov na zač. 18. st. žili Kučerovci v Opatove a Předíne.

Najstarším známym predkom je Matěj (okolo 1690), ktorý žil v Opatove. Matěj mal syna Tobiáša (okolo 1720).

Tobiáš (1720) sa 11.2.1743 sa priženil ku Kateřine Hladkej do Brtničky. Žili v dome č. 20 mali 4 deti: Jan (13.6.1743), Marie (20.2.1747), Dorota (16.1.1751) vyd. Benálová a Jan (25.6.1755).

Dorota (1751) sa 8.11.1774 vydala za Antonína Benála a tu priezvisko Kučera končí v línii našich predkov.

 

Na zač. 18. st. v Opatove žil Tomáš s manželkou Marianou a mali deti: Polexina (23.9.1701), Mariana (8.10.1703), František (8.10.1706), dvojičky Rosália a Tobiáš (4.9.1709).

 

V Předíne žil Jiří s manželkou Kateřinou a mali deti: Jiří (20.3.1722), Dorota (10.1.1727).