Pocta predkom


Kučera

Naši Kučerovci žili v dedinke Brtnička okr. Jihlava. Ale ich najstaršia minulosť ešte nie je úplne jasná. V rámci fary Opatov na zač. 18. st. žili Kučerovci v Opatove a Předíne.

Najstarším známym predkom je Matěj nar. okolo 1690. Pravdepodobne žil v Předíne. Matěj mal syna Tobiáša (okolo 1720).

Tobiáš (1720) sa 11.2.1743 oženil s Kateřinou Hladkou a v Brtničke v dome č. 20 mali 4 deti: Jan (13.6.1743), Marie (20.2.1747), Dorota (16.1.1751) vyd. Benálová a Jan (25.6.1755).

Dorota (1751) sa 8.11.1774 vydala za Antonína Benála a tu priezvisko Kučera končí v línii našich predkov.