Pocta predkom


Šťastný

Naši Šťastní žili v Kněžiciach (okr. Jihlava).
Najstarší známy predok je mäsiar (řezník) Jan Šťastný (1707). Prvou Janovou manželkou bola Dorota, s ktorou mal 6 detí: Alžběta (1730) vyd. Vybíralová, Antonín (1733), Ignác (1735), Anna, Martin a Jan. Manželka Dorota zomrela 18.12.1764 a Jan sa v novembri 1766 oženil s Annou Růžičkovou, ale s ňou už nemal deti. 
Alžběta (1730) sa v apríli 1762 vydala za mlynára Antonína Vybírala, mali spolu 6 detí, ale tu už priezvisko Šťastný končí.