Pocta predkom


Tomaník z Turovic

Títo naši Tomaníkovci pochádzajú z obce Turovice (okr. Přerov). Ďalšia vetva našich predkov Tomaníkovcov žila v obci Pavlovice. Prepojenie týchto dvoch vetiev nie je zatiaľ známe. Pôvod priezviska je pravdepodobne odvodený od mena dávneho predka Tomáša.
Najstaršia zmienka je o Mikulášovi (okolo 1600), ktorý žil v Dřevohosticiach. Vieme o ňom nepriamocez zápis o úmrtí jeho manželky v r. 1681. Potom je zaznamenaný Jiří (okolo 1660), ktorý by mohol byť otcom 3 synov: Martin (1695), Jiří (1700) a Jan (1704).