Pocta predkom


Malý

Priezvisko asi poukazuje na to, že dávny predok bol nízkej postavy. Alebo možno vlastnil malú usadlosť. Naši predkovia z rodu Malý žili v obci Milenov (okr. Přerov).
Najstarší známy predok je Jan (okolo 1630), ktorý mal s manželkou Annou 7 detí: Zuzana (22.1.1654), Dorota, Ondřej (6.11.1660), Jiří, Jan, Alžběta a Marianna (1.11.1671) vyd. Sedláková.
V Urbáři panství hranického a drahotušského je v r. 1684 v Milenove uvedený 1/4 láník Ondra Malý a jeho povinnosti voči panstvu.
Dcéra Marianna (1671) sa 28.5.1690 vydala za Martina Sedláka a tu priezvisko Malý v línii našich predkov končí.
V Urbáři panství hranického a drahotušského je v r. 1684 v Podhoří uvedený richtár Tomáš Směták a jeho povinnosti voči panstvu.

Viac tu: https://korene.webnode.sk/morava/han
V Urbáři panství hranického a drahotušského je v r. 1684 v Podhoří uvedený richtár Tomáš Směták a jeho povinnosti voči panstvu.

Viac tu: https://korene.webnode.sk/morava/hana/smetak/