Pocta predkom


Zábranský

Najstaršie záznamy o našich predkoch Zábranských sú v matrikách fary Předmostí (okr. Přerov), lebo Zábranskí žili v obci Prosenice.

Od r. 1710 žili v obci Tupec v dome č. 26. Tupec patril pod faru v Oseku a tak v matrikách tejto fary nachádzame záznamy o predkoch. 

Priezvisko Zábranský pravdepodobne vypovedá, že dávny predok žil mimo obce - za bránou. A to asi preto, lebo mal také remeslo, ktoré sa robilo mimo obce - napríklad spaľovač zdochlín a pod. Miluše Pelikánová prináša takéto objasnenie: Velebný pán mi vysvětloval jak asi mohlo vzniknout příjmení Zábranský.  Je to něco za bránou, ale může to souviset i s ochranou sídla už třeba proto, že je příjmení Bránský. 

Najstarší záznam o narodení Zábranského v Proseniciach je z 8.2.1665, kedy sa narodila Anna. Jej rodičmi boli Jiří Zábranský a Žofia:

V polovici 17. storočia sa narodil Pavel (okolo 1650). V urbári v r. 1688 je v Malých Proseniciach uvedený ako polláník: 

Pavel (1650) mal manželku Rosinu a v Proseniciach sa im narodili deti: Pavel (okolo r. 1680) , Jiří (22.6.1686), Marianna, Jan, Anna vyd. Čudová a Veronika.

Pavel (1680) sa 29.1.1708 v Proseniciach oženil s Rosinou Kadlecovou:

Pavel a Rosina mali v Proseniciach syna Tomáša (16.12.1709) a potom sa presťahovali do neďalekej obce Tupec. Pavel tu v r. 1710 kúpil zahradu:

Pavel a Rosina mali ďalšie deti, niektoré boli krstené v kostole v Oseku a niektoré v Předmostí: František (10.10.1712), Zuzana (13.2.1715), Jan (15.12.1717), Pavel (21.12.1722) a Václav.

Tupec na mape z 3. mapovania:

Jan (1717) sa oženil s Kateřinou a vieme o ich 5 deťoch, ktoré sa narodili v polovici 18. storočia, ale záznamy o ich narodení som zatiaľ nenašiel: Josef (1745), Marina vyd. Čudová, Tomáš, Antonín a František.

Josef (1745) sa 23.11.1772 oženil s Veronikou Bednářovou z Bohuslávok:

Josef a Veronika mali 10 detí: Jakub (1774), Martin (1777), Jan (11.4.1779), Rosalie (2.9.1781), Viktor (9.4.1784), Kateřina, Josef, Anton, Barbora a Jozef (9.2.1794). Po smrti Josefa 6.12.1815 sa Zábranský neobjavujú v dome č. 26.

Záznam o narodení Jana 11.4.1779 v dome č. 26:

Jan Zábranský (1779) sa 27.6.1800 oženil s Mariannou Nevyjelovou zo Soběchleb. Zaujímavé je to, že sobáš nebol u nevesty, ale v Tupci:

Jan a Marianna mali 11 detí: Ignác (28.7.1801), Jakub, Šimon, Barbora, Marianna, Josef, Viktor, Martin (9.11.1813), František (1.12.1816), Apolonia a Ludvik (22.4.1821). Syn Martin (1813) sa usadil v dome č. 25 a tu dožili jeho rodičia.

František (1816) odišiel z rodného domu, bol nádeník, sťahoval sa po domoch v Tupci. Oženil sa 9.11.1847 s Gertrudou Dvořákovou zo susedného domu č. 27 v Tupci:

František a Gertruda mali 5 detí: František (1844), Čeněk (18.4.1849), Marianna vyd. Čudová, Pavlína a Cecília vyd. Jančová.

V r. 1857 žili v dome č. 21, zapísaní sú v sčítacích operátoch.

Čeněk (1849) sa 26.11.1872 oženil s Amaliou Zábojovou:

Čeněk bol chalupník a živil sa ako mäsiar (řezník). Čeněk a Amalie mali 4 deti: Čeněk (lat. Vincenc, 10.9.1873), Gabriela (13.6.1883) vyd. Lesáková, Josef (21.8.1892) a Alois (5.4.1900).

Záznam o narodení Gabriely 13.6.1883 v Tupci v dome č. 16:

Gabriela (1883) sa 22.10.1901 vydala za Jana Lesáka z Dolního Újezdu a usadili sa v Přerove-Předmostí. Gabriela manželovi onikala. Jan a Gabriela mali 5 detí - Marie (2.12.1902) vyd. Vokounová, Jan , Ludmila (8.7.1908) vyd. Řoutilová, František (19.8.1910) a Jaroslav (12.9.1912). Všetky deti okrem Ludmili sa dali na učiteľskú dráhu. Priezvisko Zábranský tu v línii našich predkov končí.

Lesákovci pred svojim kováčstvom v Předmostí v r. 1904, Gabriela má na rukách dcéru Mariu:

Lesákovci v r. 1927: na stoličkách sedia rodičia Gabriela Zábranská a Jan Lesák, za nimi stoja ich deti, zľava - Jaroslav (1912), Ludmila (1908), Jan, Marie (1902) a František (1910):

Gabriela Lesáková rod. Zábranská so svojimi potomkami na dvore domu v Předmostí okolo r. 1970:

* * *

Zachovali sa obecné kroniky obce Tupec:

- od r. 1922 písaná, ale zachytáva históriu stáročia dozadu a veľa sa tam píše aj o Zábranských

- od r. 1952


* * *

Zábranský v obci Doloplazy

Najstaršie záznamy sa viažu k Sebastianovi Zábranskému narodenému okolo r. 1746. Doloplazy patrili pod faru Tršice a tak v tamojších matrikách nachádzame záznamy o Zábranských z Doloplazov. Dňa 11.9.1774 sa Sebastian oženil s Apoloniou Novotnou. Žili v dome č. 14 a mali syna Vendelína (30.6.1775).

Vendelín (1775) sa 25.5.1813 oženil s Karolinou Baranovou a mali syna Josefa.

Josef sa oženil s Jenovefou Blaťákovou a mali syna Josefa (26.9.1862) v dome č. 40.

Josef (1862) sa 26.11.1888 oženil s Františkou Jurečkovou a v dome č. 78 mali 4 deti: Josef, Alois, Marie vyd. Neubauerová a Jan. 

 

Zábranský v Loučke a Vitoniciach

František Zábranský bol hostinský v Loučke na konci 19. st. Jeho otec bol roľník Filip Zábranský v obci Vitonice (východne od Přerova, ale už Zlínsky kraj).

František Zábranský sa oženil s Cecíliou Šebestíkovou. Žili v Loučke v dome č. 40 a mali deti: Mariana (12.8.1890) vyd. Gavendářová, Antonín (1.1.1892, zom. 1.2.1892).