Pocta predkom


Zábranský

Naši Zábranskí žili v obci Prosenice (okr. Přerov). Najstaršie cirkevné záznamy o nich sú v matrikách fary Přerov a Předmostí (okr. Přerov).

V 18. st. sa presťahovali do obce Tupec, a tu žili v dome č. 26. Tupec patril pod faru v Oseku. 

Priezvisko Zábranský pravdepodobne vypovedá, že dávny predok žil mimo obce - za bránou. A to asi preto, lebo mal také remeslo, ktoré sa robilo mimo obce - napríklad spaľovač zdochlín a pod. Miluše Pelikánová prináša takéto objasnenie: Velebný pán mi vysvětloval jak asi mohlo vzniknout příjmení Zábranský.  Je to něco za bránou, ale může to souviset i s ochranou sídla už třeba proto, že je příjmení Bránský. 

V lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Zábranský zapísané na panstvách: Boskovice, Branky, Břeclav, Bučovice, Koryčany, Malenovice, Městečko Trnávka, Napajedla, Olomouc-kl. sv. Kat., Plumlov, Pozořice, Slavkov u Brna, Šebetov, Šternberk-klášter, Tovačov, Třebíč, Uh. Hradiště-měs. st., Velehrad a Ždánice. To naznačuje širší výskyt priezviska na širšom území s menšou pravdepodobnosťou príbuzenského prepojenia.

Najstarší známy predok je Václav (okolo 1600) s manželkou Annou, ktorí žili v Malých Proseniciach. Vieme o nich zo zápisu v matrike oddaných fary Přerov - 14.10.1644 sa vydávala Anna, vdova po nebožtíkovi Václavovi Zábranskom, za vdovca Jiru Odstrtila.

Predpokladám, že Václav a Anna mali syna Jiřího (okolo 1630), ktorý mal s manželkou Žofiou v Proseniciach deti: Marianna (29.3.1659), Pavel (okolo 1660), Anna (8.2.1665).

Záznam o krste Anny 8.2.1665:

Pavel (1650) je v urbári v r. 1688 v Malých Proseniciach uvedený ako polláník, zapísané sú jeho povinnosti k vrchnosti, ktoré mal splniť v dobre známych termínoch - na sv. Juraja, na Turíce (Letnice, Pfingsten), na sv. Václava, na sv. Martina a na Vianoce (Weinachten): 

Pavel (1650) mal manželku Rosinu a v Proseniciach sa im narodili deti: Pavel (okolo r. 1680), Jiří (22.6.1686), Marianna, Jan, Anna vyd. Čudová a Veronika (30.7.1698).

Pavel (1680) sa 29.1.1708 v Proseniciach oženil s Rosinou Kadlecovou:

Pavel (1680) a Rosina mali deti: Tomáš (16.12.1709, Prosenice),  František (10.10.1712, Tupec, zom. 12.4.1714), Zuzana (13.2.1715), Jan (15.12.1717), Pavel (21.12.1722), František (10.10.1724) a Václav. Niektoré deti boli krstené v kostole v Oseku a niektoré v Předmostí. Pavel a Rosina sa presťahovali do neďalekej obce Tupec. Pavel tu v r. 1710 kúpil zahradu:

Tupec na mape z 3. mapovania:

Jan (1717) sa 7.10.1742 oženil s Kateřinou Charbovou z Oseku. Najskôr žili v Proseniciach a okolo r. 1755 sa usadili v Tupci. Jan a Kateřina mali deti: Marina (14.12.1743, Prosenice) vyd. Čudová, Magdalena (22.6.1746), Rosina (8.10.1748), Josef (14.3.1751), Václav (28.9.1753), Jan (14.5.1756, Tupec) a Anna (12.1.1759).

Josef (1751) sa  23.11.1772  oženil s Veronikou Bednářovou z Bohuslávok:

Josef a Veronika mali 10 detí: Jakub (1774), Martin (1777), Jan (11.4.1779), Rosalie (2.9.1781), Viktor (9.4.1784), Kateřina, Josef, Anton, Barbora a Jozef (9.2.1794). Po smrti Josefa 6.12.1815 sa Zábranskí neobjavujú v dome č. 26.

Záznam o narodení Jana 11.4.1779 v dome č. 26:

Jan (1779) sa 27.6.1800 oženil s Mariannou Nevyjelovou zo Soběchleb. Zaujímavé je to, že sobáš nebol u nevesty, ale v Tupci:

Jan a Marianna mali 11 detí: Ignác (28.7.1801), Jakub, Šimon, Barbora, Marianna, Josef, Viktor, Martin (9.11.1813), František (1.12.1816), Apolonia a Ludvik (22.4.1821). Syn Martin (1813) sa usadil v dome č. 25 a tu dožili jeho rodičia.

František (1816) odišiel z rodného domu, bol nádeník, sťahoval sa po domoch v Tupci. Oženil sa 9.11.1847 s Gertrudou Dvořákovou zo susedného domu č. 27 v Tupci:

František a Gertruda mali 5 detí: František (1844), Čeněk (18.4.1849), Marianna vyd. Čudová, Pavlína a Cecília vyd. Jančová.

V r. 1857 žili v dome č. 21, zapísaní sú v sčítacích operátoch.

Čeněk (1849) sa 26.11.1872 oženil s Amaliou Zábojovou:

Čeněk bol chalupník a živil sa ako mäsiar (řezník). Čeněk a Amalie mali deti: Čeněk (lat. Vincenc, 10.9.1873), Gabriela (13.6.1883) vyd. Lesáková, Josef (21.8.1892) a Alois (5.4.1900).

Záznam o narodení Gabriely 13.6.1883 v Tupci v dome č. 16:

Osadenstvo domu č. 16 v r. 1900 ukazujú sčítacie operáty. Zábranskí mali čeľadína Pavla Turanu z Kysúc a v podnájme bola u nich rodina Pavlíčková. Pri sčítaní k 31.12.1900 chovali tieto zvieratá: koň valach (kastrovaný žrebec, ťažný kôň), 4 kravy (z nich jedna bola jalovica), 2 kozy, 13 prasiec (z toho 2 svine pemenné, 9 mladých do 3 mesiacov a 2 do 1 roka), 23 sliepok, 4 holuby.

Zábranskí poskytli svoj pozemok pre stavbu školy: Tupec si postavil svou vlastní školu v roce 1908 při silnici za tehdejší vesnicí směrem k Veselíčku. Školní budova i se dvorem a školní zahradou byla na pozemku ve výměře 1 měřice zakoupena obcí za 1000 K od paní Amálie Zábranské, která ač neměla sama dost pozemků, měla porozumění pro obecní dobro. Stavbu školy provedl stavitel pan Hudec z Hranic, stavba si vyžádala náklady 25 000 K. Škola nesla název na počest císaře Františka Josefa. Název byl zrušen po vzniku Československého státu.

4 generácie predkov Gabriely (1883):

Dcéra Gabriela (1883) sa 22.10.1901 vydala za Jana Lesáka z Dolního Újezdu a usadili sa v Přerove-Předmostí. Gabriela manželovi onikala. Jan a Gabriela mali 5 detí - Marie (2.12.1902) vyd. Vokounová, Jan , Ludmila (8.7.1908) vyd. Řoutilová, František (19.8.1910) a Jaroslav (12.9.1912). Všetky deti okrem Ludmili sa dali na učiteľskú dráhu. Priezvisko Zábranský tu v línii našich predkov končí.

Lesákovci pred svojim kováčstvom v Předmostí v r. 1904, Gabriela má na rukách dcéru Mariu:

Lesákovci v r. 1927: na stoličkách sedia rodičia Gabriela Zábranská a Jan Lesák, za nimi stoja ich deti, zľava - Jaroslav (1912), Ludmila (1908), Jan, Marie (1902) a František (1910):

Gabriela Lesáková rod. Zábranská so svojimi potomkami na dvore domu v Předmostí okolo r. 1970:

* * *

Zachovali sa obecné kroniky obce Tupec:

- od r. 1922 písaná, ale zachytáva históriu stáročia dozadu a veľa sa tam píše aj o Zábranských

- od r. 1952


* * *

Zábranský v obci Doloplazy

Najstaršie záznamy sa viažu k Sebastianovi (okolo r. 1746). Doloplazy patrili pod faru Tršice a tak v tamojších matrikách nachádzame záznamy o Zábranských z Doloplazov. Dňa 11.9.1774 sa Sebastian oženil s Apoloniou Novotnou. Žili v dome č. 14 a mali syna Vendelína (30.6.1775).

Vendelín (1775) sa 25.5.1813 oženil s Karolinou Baranovou a mali syna Josefa.

Josef sa oženil s Jenovefou Blaťákovou a mali syna Josefa (26.9.1862) v dome č. 40.

Josef (1862) sa 26.11.1888 oženil s Františkou Jurečkovou a v dome č. 78 mali 4 deti: Josef, Alois, Marie vyd. Neubauerová a Jan. 

 

Zábranský v obci Suchonice

Karel s manželkou Barborou mali syna Blažeja (31.1.1752).

 

Zábranský v obci Sobíšky

Jan s manželkou Lucinou mali syna Matěja (11.2.1752).

 

Zábranský v obci Penčice

František s manželkou Alžbětou mali syna Karla Aloisa (20.6.1752).

 

Zábranský v Loučke a Vitoniciach

František Zábranský bol hostinský v Loučke na konci 19. st. Jeho otec bol roľník Filip Zábranský v obci Vitonice (východne od Přerova, ale už Zlínsky kraj).

František Zábranský sa oženil s Cecíliou Šebestíkovou. Žili v Loučke v dome č. 40 a mali deti: Mariana (12.8.1890) vyd. Gavendářová, Antonín (1.1.1892, zom. 1.2.1892).

 

Zábranský v obci Malhotice

Vdovec Václav sa 18.5.1760 oženil s vdovou Veronikou.

 

Zábranský v obci Skalička

Okolo r. 1760 tu mali deti Martin Zábranský a Barbora.

15.10.1763 sa ženil Ján, syn Tomáša Zábranského, s Magdalenou Seibrthovou, obaja zo Skaličky.

 

Zábranský v obci Přáslavice

Obec sa nachádza V od Olomouca. Jan (okolo 1670) mal syna Jana (okolo 1700), ktorý sa 10.6.1726 oženil s Marinou Kvíčelovou.

*

Rozmiestnenie priezviska Zábranský vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Zabransky

 

* * *

Osobnosti

 

Jan Alois Zabranský

nar. 10.1.1764, Skalička u Kelče - zom. 12.5.1842, Kroměříž

rodičia: Martin a Barbora

kněz, spisovatel, básník, sběratel lidových písní, autor dětské literatury. Spolupracovník a žák Josefa Dobrovského.

 

---

 

Alois Zábranský

nar. 8.2.1858 v Jáchymově u Litovle, zom. 10.9.1921 v Uherském Hradišti.  

Skutečné jméno: František Červínek

Pseudonym: Florian Čaboun

Soudní rada, spisovatel, kronikář, 

napísal trilógiu: Břehule čili poslední hastrman na Hané. 

Po ňom pomenovaná ulica Zábranského v Brne-Žabovřesky.

Jan Alois Zabranský, 
nar. 10.1.1764, Skalička u Kelče - zom. 12.5.1842, Kroměříž
spisovatel , kněz , básník , sběratel lidových písní, autor dětské literatury. Spolupracovník a žák Josefa Dobrovského.
 
---
 
Alois Zábranský, 
nar. 8.2.1858 v Jáchymově u Litovle, zom. 10.9.1921 v Uherském Hradišti.  
Skutečné jméno: František Červínek
Pseudonym: Florian Čaboun
Soudní rada, spisovatel, kronikář, 
napísal trilógiu: Břehule čili poslední hastrman na Hané. 
Po ňom pomenovaná ulica Zábranského v Brne-Žabovřesky.