Pocta predkom


Záboj

Korene predkov z rodu Záboj sú na panstve Veselíčko (okr. Přerov).

Pôvod významu priezviska je v staročeskom krstnom mene Záboj (časopis České museum, č.1/1832, str. 67). Niektorí roľníci boli prezývaní Zábojník. V ČR je známa pieseň v Rukopise Kralodvorskom, ktorá líčí povstanie Čechov pod vedením Záboja a Slavoja okolo r. 805: S črna lesa vystupuje skála, na skálu vystúpi silný Záboj.
Slovo záboj môže predstavovať lis na olej, alebo zvyšky olejových semien po vylisovaní.
 
Najstarší známy záznam máme o Martinovi Zábojovi, ktorý žil v Oseku nad Bečvou už v r. 1609. Je uvedený medzi osedlými v Oseku v Registra: Panství Helfensteinského, takže sa mohol narodiť v druhej polovici 16. storočia.
V urbári v r. 1688 je v Oseku uvedený štvrťláník Jan Záboj.
 
V obci Radvanice (V od Oseku) žil Jan (okolo 1620), ktorý sa 20.1.1644 oženil s Annou, vdovou po Jírovi Galašovi.
 
Neďaleko Oseku v obci Chylec (pri Veselíčku) v druhej polovici 17. storočia sa narodili viacerí Zábojskí: Václav (okolo 1650), Jan (okolo 1650), Pavel (1669), Jakub (okolo 1670), Vavřinec (okolo 1650) a Martin (1689). Ich príbuzenské prepojenie zatiaľ nepoznáme. Priezvisko sa niekedy zapisovalo ako Sawog.
 
Naša línia predkov začína od Jakuba (1670), ktorý žil s manželkou Annou v obci Chylec a od r. 1705 vo Veselíčku (okr. Přerov) a mali 9 detí: Kateřina (23.10.1701), Matouš, Rosina, Jan, Marina, Michal, Sebastian (16.1.1712), Jakub a Josef (7.6.1715).
Záznam o narodení Sebastiana 16.1.1712:

Sebastian (1712) sa 10.2.1737 oženil s Rosinou Kovaříkovou z obce Výkleky:

Sebastian a Rosina žili v obci Lazníky a mali 7 detí: Jan (25.12.1738), Tomáš, Jan (17.6.1743), Marina vyd. Mrázeková, Antonín (11.5.1749), Josef (8.3.1752, zom. malý) a Josef (1760). Mama Rosina zomrela 12.2.1773 vo Veselíčku č. 53 a vdovec 
Sebastian sa 22,6.1784 oženil s Kateřinou Hradilovou z obce Lýsky, ale z tohto manželstva už potomkovia neboli. 
Antonín (1749) sa v júni 1774 ženil z Veselíčka č. 53 s Kateřinou Šimoníkovou z Oseku:

Antonín a Kateřina žili v dome č. 54 a mali až 13 detí: Terezie (18.9.1775), Sebastian Fabian (13.1.1777), Kateřina (9.11.1778), František (1780), Marina, Josef, Antonín, Františka, Maria Anna, Antonín (1794), Barbora (1796) vyd. Zahradníčková a Anna (1799). 
Sebastian Fabian (1777) zostal v rodičovskom dome č. 54 a mal prvú manželku Kateřinu, avšak ovdovel a 20.1.1821 sa oženil s Tereziou Kočí zo Šířavy, predmestia Přerova:


Sebastian Fabian a Terezie mali 6 detí: Florentia (4.5.1822), Agáta, Jan (25.10.1825), Josef (25.9.1828), František (3.10.1830) a Ignác (31.7.1832).
Josef (1828) sa 28.11.1848 oženil s Antoniou Zedkovou z Veselíčka, usadili sa v susednej obci Tupec a v dome č. 24 mali 10 detí: Mariana (28.12.1850), Amalie (9.1.1853) vyd. Zábranská, Alois (5.4.1855), Františka (26.3.1857) vyd. Látalová, Maximi lian, Vincent, Aloisie, Žofie (1866) vyd. Pechová, Berta a Antonie (1871) vyd. Hovězáková. Osadenstvo domu č. 24 v  r. 1857 je zachytené v sčítacích operátoch. 

Farná (triviálna) škola pre deti z Tupca bola v susednom Dolnom Újezde a tam dochádzali deti Zábojovcov. V škole bola I. a II. trieda. Vyučovací jazyk bol nemecký. V školskom r. 1863/64 túto školu navštevovali a v Katalogu pilnosti sú zapísaní súrodenci Amalie (1853), Alois (1855) a Františka (1857):

Našim predkom je Amalie (1853), ktorá sa 26.11.1872 vydala za Čeňka Zábranského z Tupca a tam mali 4 deti: Čeněk (10.9.1873), Gabriela (13.6.1883) vyd. Lesáková, Josef (21.8.1892) a Alois (5.4.1900). Priezvisko Záboj tu v línii našich predkov končí.

V rodnom dome č. 24 zostal Alois (1855), ktorý sa oženil s Mariou Onderkovou z Milenova a mali deti: Rudolf (17.11.1881), Bedřich (16.11.1884), Josef (17.3.1888), Gabriela (25.11.1900). Osadenstvo domu č. 24 v r. 1900 ukazujú sčítacie operáty.
 
* * *
 
Zomrel vo vojne:
Antonín Záboj (1.8.1895), Veselíčko, hodnost-vojín čest. svobodník 18. střeleckého pluku, zom. 4.4.1917, místo úmrtí - Smolary na Volyňsku v Rusku, pohřben na bojišti. Pomník vo Veselíčku.
 
* * *
 
V súčasnosti žije v ČR okolo 250 mužských nositeľov priezviska Záboj. Najväčšia koncentrácia je v okolí mesta Boskovice (okr. Blansko). Druhým najčastejším miestom výskytu Zábojovcov je okolie Lipníka nad Bečvou a Olomouca. https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Z%C3%A1boj/hustota/
 
Rozmiestnenie priezviska Záboj vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Zaboj