Pocta predkom


Koželuh

Náš rod Koželuh má korene v obci Sušice (okr. Přerov). Od začiatku 18. st. žili v susednej obci Radslavice. Písali sa aj Koželuch, Kozoluch, Koželuha a Koželužík.
 
Pavel (okolo 1600) a Anna mali synov: Mikuláš (okolo 1630) a Pavel (okolo 1635). Otec Pavel zomrel okolo r. 1637 a grunt bol prepísaný na jeho vdovu Annu.
Mikuláš (1630) mal s manželkou Magdalenou deti: Magdalena (okolo 1655) vyd. Mentelová, Jan (1662).
Pavel (1635) mal s manželkou Alžbětou deti: Marianna (okolo 1665) vyd. Pumprlová, Alžběta (28.2.1668) vyd. Dvořáková. V r. 1673 Pavel bol 3/4 láník, predchádzajúcim vlastníkom gruntu bol Mikuláš Nesňal.
Alžběta (1668) sa 24.7.1685 vydala za  Matěja Dvořák a a tu priezvisko Koželuh v línii našich predkov končí.
 
Rod pokračoval po Mikulášovom synovi Janovi (1662), ktorý sa 6.2.1695 oženil s Marinou Talovou a mali deti: Zuzana (17.9.1695) vyd. Navrátilová, Václav (31.5.1697), Jakub (4.7.1699, zom. 12 ročný), Cyril (25.3.1702), Matěj (7.9.1704), Rosina (30.8.1706) vyd. Dostálová. Jan je okolo r. 1700 uvádzaný ako jeden z 21 vlastníkov polností v Sušiciach. Necelé 2 roky po narodení najmladšej dcéry Rosiny otec Jan zomrel 19.5.1708 ako 46 ročný a starosť o deti a polia zostala na vdove Marine. Tá sa v r. 1716 vydala za Václava Matějíka.
 
Václav (1697) sa 26.1.1721 oženil s Magdalenou Kutnou, vdovou po Václavovi Lepařovi. Manželia boli rodinne spriaznení, lebo dostali dišpenz. Usadili sa v Radslaviciach a mali deti: Rosina (12.12.1722), Antonín (18.6.1725). V dome behalo veľa detí, lebo Václav a Magdalena sa starali aj o deti z 1. manželstva Magdaleny. Krstnými rodičmi detí Koželuhovcov boli Václav Caletka s manželkou Magdalenou.
Cyril (1702) sa 18.1.1728 oženil s Magdalenou Hlobilovou, žili v Radslaviciach a mali deti: Jan (26.12.1728), František (17.10.1731), Magdalena, Barbora, Václav, Marina, Alžběta, Veronika a Jakub (17.5.1748).
Jan (1728) sa 16.11.1762 oženil s Ševčíkovou. František (1731) sa 17.11.1778 oženil s Annou Dluhou. A stopa Koželuhovcov sa v Radslaviciach stráca.
 
*
 
Koželuh v obci Kříše (okr. Rokycany)
 
František (okolo 1750) a Zuzana Auterská Němcová mali deti: Magdalena (28.8.1772) vyd. Kiverius, Ludmila (1775), Anna (1778) vyd. Spiller, Václav (1780), Martin (26.7.1782), Matěj (1785), Jiří (1792).
Martin (1782) bol hutník, 20.8.1811 sa oženil s Annou Zeithalmovou, žili v obci Všenice a mali deti: Anna (1813), Matěj (1817), František, Marie, Josefa, Barbora, Josefa, Kateřina (1835) vyd. Kašáková.