Pocta predkom


Mikulík Mikula

Náš rod Mikulík má korene v obci Prusy a potom v obci Domaželice (okr. Přerov). V súčasnosti patria Prusy pod obec Beňov. Pôvod priezviska je v mene Mikuláš, čo by mohlo naznačovať, ako sa volal dávny predok. V obci Prusy sa rod písal ako Mikula.
 
V pozemkovej knihe Velkostatek Lipník nad Bečvou - Sirotčí a gruntovní registra - obdobie 1573 - 1637 - je záznam, ako Matouš Mikula v r. 1611 kúpil grunt po Mikulášovi Kozlovi
V pozemkovej knihe Velkostatek Lipník nad Bečvou - Sirotčí a gruntovní registra - obdobie 1573 - 1637 - je záznam, ako Matouš Mikula v r. 1611 kúpil grunt po Mikulášovi Kozlovi. Matouš mal manželku Martu. Matouš zomrel v r. 1624 a grunt po ňom prevzala ovdovelá Marta. V r. 1630 grunt prevzal Jira
 
V 2. pol 17. st. žil Jan (okolo 1640) v obci Prusy a Mikuláš v obci Čechy.
 
V obci Prusy je nejasné príbuzenské spojenie pre: Václav (okolo 1670), Pavel (1677), Marina (1.7.1689), Kateřina (15.5.1690). Marina a Kateřina boli dcéry Jana.
Na zač. 18. st. sa narodili Jakub (okolo 1700) a Jan (1705).
 
Našim najstarším známym predkom je Jakub (okolo 1700), ktorý s manželkou Annou žil v obci Prusy a mal deti: Jan (1732), Marina (30.12.1738). Jan (1732) sa 10.6.1754 oženil s Marinou, vdovou po Janovi Hudečkovi z Domaželic, a Jan Mikulík sa sem priženil. Jan a Marina mali v obci Domaželice v dome č. 49 deti: Jakub (30.7.1755), Barbora (20.9.1756) vyd. Zmeškalová, Alžběta (17.4.1759), Jan (1760). Manželka Marina zomrela 5.4.1764 ako 45 ročná a vdovec Jan sa krátko na to 26.6.1764 oženil s vdovou Kateřinou, s ktorou mal syna Josefa (10.3.1768).
Barbora sa 6.10.1775 vydala za Jana Zmeškala do Nahošovic a tu priezvisko Mikulík v línii našich predkov končí.
 
Jakub (1755) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Kateřinou Lubeníkovou a mali deti: Josef (12.12.1786), dvojičky František a Anna (11.12.1788), Petronila, Filip Jakub, Rosalie, Jan, Josefa (31.8.1799) vyd. Cagašíková, Jakub, Antonín (31.3.1805). František (1788) sa 14.2.1820 oženil s Barborou Cagašíkovou.
 
V dome č. 70 žil František (okolo 1830) s manželkou Petronilou Novákovou a mali syna Jana (okolo 1860). Jan sa oženil s Jenovefou Němcovou a mali syna Eduarda (10.7.1883). Eduard sa 1.9.1908 oženil so Štěpánkou Cagašíkovou.
 
*
 
Mikula v obci Prusy
 
V dome č. 1 žili Augustin (okolo 1760) s manželkou Kateřinou Michálkovou a mali deti: Anna (4.8.1788), Antonín (9.1.1791), Jan (8.12.1792), Augustin (3.10.1794), František (10.11.1796), Kateřina (21.11.1798), Josef (19.1.1801), Marianna (24.8.1802), Josefa (17.6.1805).
Antonín (1791) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Petronilou Pospíšilovou a mali deti: František (2.12.1812), Veronika (5.10.1814), Josef (25.9.1816), Františka (9.9.1818), Anežka (22.1.1821), Vincenc (3.12.1822), Kateřina (7.11.1824), Antonín (10.10.1826), Tomáš (10.9.1828), Václav (8.10.1832), dvojičky Matěj a Karel (17.10.1834), Josefa (26.4.1838). Josef (1816) študoval na univerzite vo Viedni a v r. 1839 absolvoval ako doktor teológie. Byl kněz, teolog, kanovník, profesor pastorálky na teologické fakultě v Olomouci, poslední rektor C. k. Františkovy univerzity v Olomouci, děkan tamní teologické fakulty a superior olomouckého semináře (1861-1866). Roku 1866 se vzdal funkce děkana fakulty a působil až do své smrti jako děkan v Mohelnici.
Antonín (1826) sa oženil s Josefou Jurčíkovou mali deti: Albert Anton (8.4.1850, zom. 2.3.1866), František Jan (29.1.1853), Jaroslav (29.3.1855), Metod (23.5.1863, zom. pri pôrode), Josef (25.3.1867). Otec Antonín zomrel 30.10.1886.
František Jan (1853) sa oženil s Albínou Vaculíkovou a mali deti: Božena (Theofila, 3.11.1877), Metod Cyril (2.6.1885), Josef (20.1.1887), František Jakub (24.7.1889, zom. 12.9.1893), Filipína (1891), Vilma Josefa (28.5.1893, zom. 13.10.1893), Pavlína (29.6.1895), Marie (25.12.1897) vyd. Chmelařová.
 
*
 
Mikulík v obci Čechy
 
Mikuláš (okolo 1660) mal s manželkou Alžbětou deti: Jiří (19.3.1688), Jan (16.4.1690).
 
*
 
Václav (16.5.1800) mal dcéru Kateřinu, ktorá sa vydala za Františka Zdařila.