Pocta predkom


Kopal

Rod Kopal má dávne korene v obci Sušice (okr. Přerov). Postupne sa objavili aj v obciach Radslavice a Hloží. Pôvod priezviska je odvodený od činnosti - kopať. Dávny predok asi kopal tak výnimočne, že ho tak začali prezývať.
 
Najstarším známym nositeľom priezviska Kopal je Matěj (okolo 1520). Bol konšelom v Sušiciach v r. 1556, 1565, 1568, 1579. Generáciu, ktorá nasledovala po ňom, nepoznáme. V ďalšej generácii bol Martin (okolo 1590), ktorý bol konšelom v r. 1635. V generácii narodenej po r. 1600 poznáme Martina (okolo 1610). Martin (1610) žil s manželkou Dorotou v dome č. 29 a mali tam viac detí, my vieme o 4: Jan (okolo 1640), Zuzana vyd. 28.7.1658 za Petra z obce Kyselovice, Anna vyd. Pokorná a Magdalena vyd. Musilová.
Jan (1640) bol zapisovaný aj ako Kopalík. Jeho rovesníkom bol Stanislav, ktorý žil v obci Radslavice. Jan sa 6.2.1668 oženil s Kateřinou Janáčkovou (Janáčovou) z obce Pacetluky. Žili v dome č. 30, ktorý kúpili v r. 1670 za 550 fl. Jan a Kateřina mali 4 deti: Kateřina (3.11.1668) vyd. Matějková, Lidmila (20.6.1671) vyd. Nováková, Zuzana (11.5.1674) vyd. Dlouhá a Jan (3.6.1677). Mama Kateřina zomrela 25.1.1695 a vdovec Jan sa 22.6.1698 oženil s Magdalenou, vdovou po Jakubovi Navrátilovi. Jan a Magdalena mali 3 deti: Pavel (3.1.1699), Rosina (29.10.1702) a Magdalena (27.1.1706). Tu vznikla zaujímavá situácia, lebo sme potomkami i Zuzany (1674) i Jana (1677). Po 6 generáciách ich potomkov sa vetvy spojili v osobe Josefy Caletkovej (27.9.1856).
Zuzana (1674) sa 21.10.1696 vydala za Jakuba Dlouhého. Mali dcéru Marianu (22.2.1703), ktorá sa 8.11.1727 vydala za Cyrila Kubálka do Radslavic. Mariana a Cyril mali dcéru Marianu (13.3.1740), ktorá sa 3.5.1761 vydala za Václava Caletku do Sušic. Ich pravnučkou bola Josefa Caletková (1856).
Jan (1677) sa 28.6.1705 oženil so Zuzanou Dvořákovou a mali 5 detí: Anna (29.7.706), Magdalena (16.7.1714), Barbora (14.3.1717),
Jan (6.4.1719) a Marina (9.3.1721) vyd. Složilová.
Jan (1719) zostal v rodičovskom dome č. 30, 3.2.1743 sa oženil s Annou Čejkovou, mali syna Isidora (8.4.1750), ktorý sa 17.10.1776 oženil s Apoloniou Caletkovou, s ktorou mali 9 detí. Druhé najmladšie dieťa bol František (19.1.1793) a po ňom pokračovali ďalšie generácie Kopalovcov v Sušiciach.
Marina (1721) sa 5.5.1743 vydala za Matěja Složila a tu priezvisko Kopal v línii našich predkov končí. Ich pravnučka Jenovefa Složilová (14.7.1823) sa 26.1.1847 vydala za Jana Caletku a ich dcéra Josefa Caletková (1856) je tá, u ktorej sa spájajú 2 vetvy predkov Kopalovcov.