Pocta predkom


Dostál

Medzi predkami máme 3 vetvy Dostálovcov z okolia Přerova a pravdepodobne neboli vzájomne príbuzensky prepojené. Najstaršie korene mali v obciach Dolní Újezd, Lazníky a Sušice.
 
Dostál v Dolnom Újezde
 
V polovici 17. st. sa narodili Mikuláš a Pavel. Či sa narodili v D. Újezde, to nevieme.
 
Mladší Pavel mal s manželkou Dorotou syna Martina (30.9.1688) a viac o ňom zatiaľ nevieme.
 
Starší Mikuláš mal 2 deti, o ktorých vieme: Pavel (1673) a Marina (okolo 1690) vyd. Hlavinková. Pavel (1673) sa 6.7.1704 oženil s Marinou Zdráhalovou z Loučky. Vieme o ich 2 deťoch: Marína (14.10.1706) vyd. Sedláková a Josef (15.1.1711). 
Marína (1706) sa vydala za Jiřího Sedláka do obce Bohuslávky a tu táto vetva Dostálovcov medzi našimi predkami končí.
Dostálovci pokračovali na rodnom grunte v potomstve Josefa (1711).
 
Mikuláš (okolo 1680), ktorý bol synom Mikuláša alebo Pavla, mal manželku Kateřinu a mali dvojičky Pavel a Tomáš (3.4.1706).
 
Dostál v Lazníkoch
 
Pavel (okolo 1670) mal s manželkou Dorotou deti: Marina (okolo 1690) vyd. Lubeníková, Magdalena (14.10.1698), Anna (okolo 1700) vyd. Kutná, Josef (14.2.1704), Václav (23.9.1705).
Dcéra Marina (1690) sa 15.9.1710 vydala Jakuba Lubeníka.
Dcéra Anna (1700) sa 10.3.1718 vydala za Lukáša Kutného.
Syn Josef (1704) sa 27.1.1726 oženil s Marinou Lubeníkovou a mali deti: Tomáš (20.12.1726), Barbora (26.9.1728) vyd. Zedková, Ondřej, Anna, Marianna, Veronika, Antonín, Magdalena, Kateřina (4.5.1741). Barbora (1728) sa 22.1.1758 vydala za Antonína Zedka a v Lazníkoch v dome č. 14 mali 5 detí. Tu priezvisko Dostál v tejto línii našich predkov končí.
 
V Lazníkoch žil Matěj (okolo 1690), ktorý mal s manželkou Mariannou syna Františka (13.11.1718, zom. 28.11.1719).
 
V dome č. 30 žil František (okolo 1760), ktorý sa 15.1.1781 oženil s Rosáliou Mikšíkovou z Veselíčka a mali deti: Anna Rosalia (29.5.1782), František (20.9.1785).
 
Dostál v Sušiciach
 
V Sučiciach žili Dvořákovci a jedna ich vetva prijala priezvisko Dostál. Jan Dvořák (1677) sa 1.5.1702 oženil s Marinou Trhlíkovou z Pacetluk. Ženil sa ako vdovec, ale o prvej manželke nevieme. Jan bol prezývaný Dostál a prestal používať priezvisko Dvořák. Možno to súviselo s 1. manželkou. Jan a Marina mali 4 deti: Rosina (1705) vyd. Bocanová, Barbora (1719) vyd. Kašpárková, Anna (1720) vyd. Čejková a Marina vyd. Zhánělová a potom Klesnilová. Rosina (1705) sa 4.5.1724 vydala za Jiřího Bocana a mali 6 detí. V r. 1738 ovdovela a zakrátko 5.10.1738 sa vydala za Izidora Čejku a mali 7 detí. Keďže Jan (1677) mal len dcéry, tak v tejto vetve priezvisko Dostál skončilo.
 
* * *
 
Najstaršie zápisy:
 
Loučka
12.1.1637 sa narodil Pavel, rodičia Martin Dostál a Dorota.