Pocta predkom


Dostál

Medzi predkami máme 3 vetvy Dostálovcov z okolia Přerova a pravdepodobne neboli vzájomne príbuzensky prepojené. Najstaršie korene mali v obciach Dolní Újezd, Lazníky a Sušice.
 
Dostál v Dolnom Újezde
 
V polovici 17. st. sa narodili Mikuláš a Pavel. Či sa narodili v D. Újezde, to nevieme. Mladší Pavel mal s manželkou syna Martina (30.9.1688) a viac o ňom zatiaľ nevieme. 
Starší Mikuláš mal 2 deti, o ktorých vieme: Pavel (1673) a Marina (okolo 1690) vyd. Hlavinková. Pavel (1673) sa 6.7.1704 oženil s Marinou Zdráhalovou z Loučky. Vieme o ich 2 deťoch: Marína (14.10.1706) vyd. Sedláková a Josef (15.1.1711). 
Marína (1706) sa vydala za Jiřího Sedláka do obce Bohuslávky a tu táto vetva Dostálovcov medzi našimi predkami končí. Dostálovci pokračovali na rodnom grunte v potomstve Josefa (1711).
 
Dostál v Lazníkoch
 
Josef Dostál (okolo 1700) sa 27.1.1726 oženil s Marinou Lubeníkovou a mali 9 detí: Tomáš (20.12.1726), Barbora (26.9.1728) vyd. Zedková, Ondřej, Anna, Marianna, Veronika, Antonín, Magdalena a Kateřina (4.5.1741). Barbora (1728) sa 22.1.1758 vydala za Antonína Zedka a v Lazníkoch v dome č. 14 mali 5 detí. Tu priezvisko Dostál v tejto línii našich predkov končí.
 
Dostál v Sušiciach
 
V Sučiciach žili Dvořákovci a jedna ich vetva prijala priezvisko Dostál. Jan Dvořák (1677) sa 1.5.1702 oženil s Marinou Trhlíkovou z Pacetluk. Ženil sa ako vdovec, ale o prvej manželke nevieme. Jan bol prezývaný Dostál a prestal používať priezvisko Dvořák. Možno to súviselo s 1. manželkou. Jan a Marina mali 4 deti - Rosina (1705) vyd. Bocanová, Barbora (1719) vyd. Kašpárková, Anna (1720) vyd. Čejková a Marina vyd. Zhánělová a potom Klesnilová. Rosina (1705) sa 4.5.1724 vydala za Jiřího Bocana a mali 6 detí. V r. 1738 ovdovela a zakrátko 5.10.1738 sa vydala za Izidora Čejku a mali 7 detí. Keďže Jan (1677) mal len dcéry, tak v tejto vetve priezvisko Dostál skončilo.
 
.