Pocta predkom


Dohnal

Naši Dohnalovci majú korene v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Pôvod priezviska môže vyjadrovať to, že Dohnal je ten, kto niekoho k niečomu donútil. Dohnalovci žili aj v susednom Dolnom Újezde.
 
Najstarším známym predkom je Václav (okolo 1660). Pravdepodobne mal synov: Václav (1690), Matěj (1695), Jiří (4.2.1702), Jan (11.2.1704).
 
Václav (1690) sa oženil s Dorotou a mali deti: Pavel (21.5.1711), Kateřina vyd. Schubertová, Rosina vyd. Zvoralová. Václavova vetva pravdepodobne vymrela po meči.
Matěj (1695) zomrel 26 ročný 17.10.1721.
Jiří (1702) sa 2.2.1733 oženil s Magdalenou Hambalčíkovou, žili v dome č. 26 a mali deti: Josef (15.1.1736), František (12.9.1740).
 
František sa 27.9.1761 oženil s Kateřinou Sedlákovou a mali 6 detí: Marina (23.6.1769) vyd. Dvořáčková, František (1770), Anna (19.12.1771) vyd. Kopečná, Theila (25.7.1774), Jan (7.7.1777) a Antonín (1782).
Anna (1771) sa 8.5.1792 vydala za Františka Kopečného do neďalekého Dolného Újezdu a mali 7 detí. Tu končí priezvisko Dohnal v tejto vetve našich predkov.
 
Jan (1704) mal manželku Kateřinu a 22.12.1733 sa im narodila dcéra Anna.
 
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) sú uvedení sedliak Jan v dome č. 7 a zahradník Anton v dome č. 26.
 
*
 
V obci Veselíčko žil Jan s manželkou Annou a mali deti: Josef (14.2.1736), Marina (2.8.1737).
 
V obci Dolní Újezd žili Pavel a Josef. Pavel s manželkou Annou mali syna Václava (18.9.1736). Josef s manželkou Kateřinou mali dcéru Veroniku (23.9.1736).