Pocta predkom


Dohnal

Naši Dohnalovci majú korene v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Pôvod priezviska môže vyjadrovať to, že Dohnal je ten, kto niekoho k niečomu donútil. Dohnalovci žili aj v susednom Dolnom Újezde.
 
Najstarším známym predkom je Václav (okolo 1660). Pravdepodobne mal 3 synov: Václav (1690), Matěj (1695) a Jiří (4.2.1702). Václavova vetva pravdepodobne vymrela po meči. Matěj zomrel 26 ročný 17.10.1721.
Jiří (1702) sa 2.2.1733 oženil s Magdalenou Hampulčíkovou. Žili v dome č. 26. Vyzerá to tak, že do r. 1739 nemali deti. Potom sa im narodil syn František (12.9.1740). František sa 27.9.1761 oženil s Kateřinou Sedlákovou a mali 6 detí: Marina (23.6.1769) vyd. Dvořáčková, František (1770), Anna (19.12.1771) vyd. Kopečná, Theila (25.7.1774), Jan (7.7.1777) a Antonín (1782).
Anna (1771) sa 8.5.1792 vydala za Františka Kopečného do neďalekého Dolného Újezdu a tu mali 7 detí. Tu končí priezvisko Dohnal v tejto vetve našich predkov.
 
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) sú uvedení sedliak Jan v dome č. 7 a zahradník Anton v dome č. 26.