Pocta predkom


Kunčar

Náš rod Kunčar má korene v malej obci Valšovice (okr. Přerov).
 
Majstaršie známe osoby sú Jan (1672) a Jura (okolo 1675).
 
Hospodář Jan (1672) zomrel 50 ročný 31.3.1722.
Jura (1675) je náš predok. Jeho dcéra Anna (1700) sa 10.2.1726 vydala za Jana Lesáka do Radotína a tu priezvisko Kunčar v línii našich predkov končí.