Pocta predkom


Kobert

Korene Kobertovcov z Hanej sú v obci Olejovice (Ölstadtl), ktorá zanikla v r. 1946 vo vojenskom priestore Libavá. O priestor zničenej obce Olejovice sa stará spolok Lubavia. Kobertovci boli mlynári (ešte musíme overiť, či aj v Olejoviciach), olejovický mlyn alias Löbmühle čp. 25 stál na rieke Odre. Mlynár využíval silu rieky na mletie obilia, pohon píly a lisovanie ľanového (lněného) oleja.

Olejovice okolo r. 1930:

Kobertovcov má v rodokmeni Otakar Šámal a od neho čerpám poznatky o Kobertovcoch zo zaniknutých obcí na Libave. Miestopisu a rodopisu tejto oblasti sa venujú Leo a Rita Titz.

Najstarší známy predok je Michal (okolo 1610) z Olejovic. Michal mal syna Ondřeja (1646).

Ondřej bol mlynár a jeho manželkou sa 30.5.1677 stala Marina Dorrigová (Dörrich) z obce Smilov:

Ondřej a Marina sa usadili v obci Keprtovice (názov aj Údolná, Kepertovice, Geppertsau) a mali tu 1 syna: Heinrich (20.5.1678). Manželka Marina zomrela 18.11.1682 a Ondřej sa 21.2.1683 oženil s Annou Potsch z obce Altwasser (Stará Voda) a mali 4 deti: Kristian (28.2.1684), Baltazar (5.5.1688), Zuzana (21.1.1691) a Magdalena (10.7.1693). Ondřej zomrel 70 ročný 24.2.1716.

Do začiatku 20. st. sa zachoval mlyn na Libavskom potoku čp. 7, ktorý príznačne volali Kobertmühle. Miestni nadšenci zo spolku Lubavia sa v súčasnosti snažia zachrániť to málo, čo nebolo zničené, napr. pozostatky cintorína.

Syn Kristian (1684) sa usadil na mlyne v obci Hrabůvka, ale zakrátko zomrel 4.2.1706.

Syn Heinrich (1678) bol tiež mlynár a usadil sa v obci Tršice (okr. Olomouc). Ženil sa až 4x.

1. manželka Marianna - mali 4 deti: Alžběta (18.11.1711), Marianna (10.4.1713), Anna Marie (25.7.1714) vyd. Mullerová a Karel Antonín (11.12.1716). Manželka Marianna zomrela 25.1.1717.

2. manželka Zuzana - mali 8 detí: Johana (14.5.1718), Anna, Jiří, dvojičky Antonín a Jan (9.5.1724), Michal, Jakub a Marina (13.6.1733). Manželka Zuzana zomrela 22.5.1739.

3. manželka Kristína - mali 1 dieťa: Alžběta (9.11.1740).

4. manželka Rosina Dřimalová - mali 1 dieťa: Marína (22.9.1747).

Heinrichov syn Jan (1724, zom. 7.10.1789) bol mlynárom na dolnom mlyne. Jeho manželkou sa stala Johana a mali 8 detí: Rosalie (7.1.1749) vyd. Grégrová, Anna Beata, Josef (15.2.1752), Anna Marie, Beata Cecilie, Žigmund (22.4.1759), Libor a Marie Terezie (6.9.1770) vyd. Grégrová.

Josef (1752) mal manželku Annu a mali syna: Antonín (2.6.1778), ktorý sa 29.9.1800 oženil s Kateřinou Steiger a mali deti: Josef, Jan (22.10.1816).

Marie Terezie (1770) sa 30.5.1791 vydala za hostinského Františka Grégra a žili v dome č. 25. Tu priezvisko Kobert v línii našich predkov končí.

 

* * *

Okolo r. 1920 je v obci Geppertsau / Keprtovice uvedená mlynárka Aloisia Kobert. Mlyn mal č. domu 7.

 

* * *

V obci Varhošť (Haslicht) žili Kobertovci pravdepodobne už v 17. storočí.

29.6.1751 sa vydávala Johanna, dcéra Michala Koberta, za Josefa Hausnera a potom tu mali 12 detí.

9.6.1754 sa ženil Kristian, syn Michala Koberta, s Alžbětou Reimerovou.

 

* * *

Výskyt Kobertovcov v iných obciach ukazuje platforma GEDBAS

 

Kobert v Třebíči

Zachariáš Kobert (okolo 1670) bol "Schafmeister auf dem Rittergut Ttrebitz". V Třebíči sa 8.10.1695 oženil s Hedwigou Hals a mali dcéru Annu (1696), ktorá sa 9.11.1717 vydala za Hansa Albrechta.

 

* * *

 

Výskyt Kobertovcov v ČR je vzácny. V súčasnosti je len 14 nositeľov priezviska Kobert v mestách: Přerov (9), Hranice (3) , Frýdek-Místek (2).

Rozmiestnenie priezviska Kobert vo svete (najmä v Nemecku): https://www.locatemyname.com/de/Kobert