Pocta predkom


Kobert

Korene Kobertovcov sú v obci Olejovice (Ölstadtl), ktorá zanikla v r. 1946 vo vojenskom priestore Libavá. O priestor zničenej obce Olejovice sa stará spolok Lubavia.

Niekedy priezvisko zapisovali v podobe Koberth, Koperth. Oblasť Libavej bola osídľovaná Nemcami zo Sliezska. Pramení tu rieka Odra (7 km južne od Olejovic, 7 km severne od Dolního Újezdu). Odra tečie blízko od Olejovic.

Kobertovci boli mlynári (ešte musíme overiť, či aj v Olejoviciach), olejovický mlyn alias Löbmühle č.p. 25 stál na rieke Odre. Mlynár využíval silu rieky na mletie obilia, pohon píly a lisovanie ľanového (lněného) oleja.

Olejovice okolo r. 1930:

Kobertovcov má v rodokmeni Otakar Šámal a od neho čerpám poznatky o Kobertovcoch zo zaniknutých obcí na Libave. Mnohé rody z Libavé má preskúmané Mathias Scholz. Miestopisu a rodopisu tejto oblasti sa venujú Leo a Rita Titz.

Najstarší známy predok je Michal (1607) z Olejovic. Michal je zapísaný v moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 na panstve Mesta Libavá. Bol to jediný výskyt tohto priezviska na Morave. Michal sa dožil 73 rokov, zomrel 20.10.1680.

Michal mal syna Andresa (1646) a pravdepodobne aj Georga.

Georg s manželkou Annou žili v Libavé a mali syna Pavla (6.12.1660). Mama Anna zomrela a vdovec Georg sa oženil s Rosinou, žili v obci Olejovice a mali syna Matěja (17.2.1688). Matěj (1688) sa 13.1.1715 vo Velkej Střelnej oženil s Marinou, žili v obci Nová Ves nad Odrou a mali dcéru Anna Mariu (16.10.1716), ktorá sa 15.1.1736 vydala za Georga Possingera.

Andres (1646) bol mlynár a jeho manželkou sa 30.5.1677 stala Marina Dorrigová (Dörrich) z obce Smilov:

Andres a Marina sa usadili v obci Keprtovice (názov aj Údolná, Kepertovice, Geppertsau) a mali tu syna: Heinricha (20.5.1678). Manželka Marina zomrela 18.11.1682 a Ondřej sa 21.2.1683 oženil s Annou Potsch z obce Altwasser (Stará Voda) a mali deti:  Kristian (28.2.1684), Baltazar (5.5.1688), Zuzana (21.1.1691), Magdalena (10.7.1693) vyd. Thandler, Judita vyd. Dörrich. Andres zomrel 70 ročný 24.2.1716.

Do začiatku 20. st. sa zachoval mlyn na Libavskom potoku čp. 7, ktorý príznačne volali Kobertmühle. Okolo r. 1920 je v ňom uvedená mlynárka Aloisia Kobert. Miestni nadšenci zo spolku Lubavia sa v súčasnosti snažia zachrániť to málo, čo nebolo zničené, napr. pozostatky cintorína.

Syn Kristian (1684) sa usadil na mlyne č.d. 11 v obci Hrabůvka, 28.9.1704 sa oženil s Kateřinou Wognarovou a mali deti: Jan (31.7.1705, zom. 19.8.1705), Kristian (21.8.1706). Kristian (1706) sa narodil po smrti otca, ktorý skonal 4.2.1706. Vdova Kateřina sa vydala za mlynára Jana Kašpaříka z Lhoty.

Syn Heinrich (1678) bol tiež mlynár a usadil sa v obci Tršice (okr. Olomouc).

 

Kobert v obci Tršice

Heinrich (1678) bol mlynár. Ženil sa až 4x:

1. manželka Marianna - mali 4 deti: Alžběta (18.11.1711), Marianna (10.4.1713), Anna Marie (25.7.1714) vyd. Mullerová a Karel Antonín (11.12.1716). Manželka Marianna zomrela 25.1.1717.

2. manželka Zuzana - mali 8 detí: Johana (14.5.1718), Anna, Jiří, dvojičky Antonín a Jan (9.5.1724), Michal, Jakub a Marina (13.6.1733). Manželka Zuzana zomrela 22.5.1739.

3. manželka Kristína - mali 1 dieťa: Alžběta (9.11.1740).

4. manželka Rosina Dřimalová - mali 1 dieťa: Marína (22.9.1747).

Heinrichov syn Jan (1724, zom. 7.10.1789) bol mlynárom na dolnom mlyne. Jeho manželkou sa stala Johana a mali deti: Rosalie (7.1.1749) vyd. Grégrová, Anna Beata, Josef (15.2.1752), Anna Marie, Beata Cecilie, Žigmund (22.4.1759), Libor a Marie Terezie (6.9.1770) vyd. Grégrová. Žigmund (1759) sa 10.2.1784 oženil s Annou Kousalovou z Kojetína.

Marie Terezie (1770) sa 30.5.1791 vydala za hostinského Františka Grégra a žili v dome č. 25. Tu priezvisko Kobert v línii našich predkov končí.

Josef (1752) mal manželku Annu, žili v dome č. 17 a mali deti: Antonín (2.6.1778), Anna (1787), Marianna (1789), František (1792), Kateřina.

Antonín (1778) sa 29.9.1800 oženil s Kateřinou Steiger, usadili sa v dome č. 7 a mali deti: Josef (14.9.1801), Marianna (27.3.1805), Mechtildis (22.10.1807), Augustin (1.6.1809), Jan (22.10.1816).

Josef (1801) sa 31.5.1842 oženil s vdovou Mariannou Skácelíkovou, žili v dome č. 103 a mali deti: Josef (11.9.1845), Ignác (17.7.1847).

Jan (1816) sa 23.6.1846 oženil s Magdalenou Přecechtělovou, žili v dome č. 16 a mali deti: František (20.7.1847), Bartoloměj (24.8.1849).

František (1847) bol sladovnický, 15.2.1876 sa oženil s Marinou Horňákovou, avšak tá na druhý rok zomrela a vdovec František sa 6.11.1877 oženil s Františkou Chodilovou z Doloplaz. Viackrát sa v Tršiciach sťahovali z domu do domu (č. 129, 57, 153) a mali deti: Jan (25.12.1878), Ludmila (13.9.1882), Rudolf (15.4.1885), Ludvík (10.8.1887, zom. 10.2.1891). Potomstvo v 20. st. pokračovalo po Janovi (1878) a Rudolfovi (1885)

 

* * *

 

Kobert v obci Varhošť

V obci Varhošť (Haslicht) žili Kobertovci už v 17. storočí. Ich prepojenie na Olejovice zatiaľ nepoznáme. Matouš (okolo 1680) mal manželku Marinu a vieme o ich 2 deťoch: Michal (okolo 1700) a Anna Marie (16.10.1716). Zatiaľ vieme o 2 deťoch Michala, ktoré sa narodili okolo r. 1730: Kristian a Johanna vyd. Hausnerová. Kristian sa 9.6.1754 oženil s Alžbětou Reimerovou a mali syna Laurenza (9.8.1760). Laurenz sa oženil s Apoloniou Schwarzovou a mali deti: Anna Alžběta (23.2.1801), Josefa (13.3.1803), Terezie (7.1.1806), Ignác (14.1.1810). Ignác (1810) sa 18.10.1836 oženil s Josefou Losertovou a mali deti: Josef (21.3.1842), Josefa, Ignác, Jan Nepomuk, Anton, Jan, Anna, Antonie (19.1.1856).

 

* * *

Výskyt Kobertovcov v iných obciach ukazuje platforma GEDBAS

 

Kobert v Třebíči

Zachariáš Kobert (okolo 1670) bol "Schafmeister auf dem Rittergut Ttrebitz". V Třebíči sa 8.10.1695 oženil s Hedwigou Hals a mali dcéru Annu (1696), ktorá sa 9.11.1717 vydala za Hansa Albrechta.

 

* * *

 

Výskyt Kobertovcov v ČR je vzácny. V súčasnosti je len 14 nositeľov priezviska Kobert v mestách: Přerov (9), Hranice (3) , Frýdek-Místek (2).

Rozmiestnenie priezviska Kobert vo svete (najmä v Nemecku): https://www.locatemyname.com/de/Kobert