Pocta predkom


Procházka

Procházka je rozšíreným priezviskom, preto sa musí skúmať úzko s lokalitou, kde žili predkovia. O pôvode priezviska sa pojednáva Ladislav Procházka v príspevku a najčastejším dôvodom priradenia tohto priezviska bolo: Příjmení Procházka bylo dáváno osobám procházejícím světem jako vandrovní tovaryši (krejčí, kováři, koláři, truhláři, bednáři, hrnčíři, zedníci, cihláři, provazníci, tkalci, sládci, mlynáři-krajánci, ale i šenkýři, slouhové, ovčáci, šafáři, potulní muzikanti a jiní světoběžníci).
Naši Procházkovci žili v obci Radslavice okr. Přerov. Prvou známou osobou je Jan (okolo 1640). Žil v dome č. 44 s manželkou Marínou a mali deti: Marína (2.2.1669, zom. 1676), Jiří (1671, jeho menovec zomrel 1676), Jan (26.1.1675), Anna (13.7.1678) vyd. Složilová, Marína (1680), Rosina (1681) a Martin (1685).
 
Anna (1678) sa 25.2.1699 vydala za Matouša Složila do susednej obce Sušice a tu priezvisko Procházka v línni našich predkov končí.
 
V r. 1680 zomrel Bartloměj a mohol by patriť k najstarším predkom.
 
Jiří (1671 ?) sa 1691 oženil s Rosinou Brázdovou a mali deti: Mariana (1692), Rosina (1694) a Jan (1697).
 
Zatiaľ to vyzerá tak, že na začiatku 18. st. sa Procházkovci z Radslavíc vytratili.
V 2. pol. 18. st. v dome č. 44 žil Ševčík a potom Hrdlička. Na pár rokov sa do domu priženil Josef Jemelka.