Pocta predkom


Janča

O predkoch z rodu Janča vieme toho málo. Pochádzali z obce Pacetluky (fara Holešov, okr. Kroměříž). Priezvisko zapísali aj v podobe Janáč (Janacz). Pôvod priezviska je v mene Jan.
 
Najstarším známym predkom je Jan (okolo 1610), ktorý mal manželku Annu a mali dcéru Kateřinu (1641).
Jan a Anna boli krstnými rodičmi pri krstoch v r. 1650 a 1651:
 
Kateřina sa 6.2.1668 vydala za Jana Kopala do Sušic. Tu už priezvisko Janča nepokračovalo.
Záznam o sobáši Anny s Janom Kopalom 6.2.1668 v Sušiciach (otec Jan už vtedy nežil):
 
 
V urbári z r. 1677 priezvisko Janča medzi sedliakmi Pacetluk nenachádzame. To môže naznačovať, že otec Jan už vtedy nežil a v obci už toto priezvisko nepokračovalo.
 
* * *
 
Priezvisko Janča je v ČR rozžírené, má ho 1041 ľudí. Mnohí z nich žijú na Morave.